Aan de ouders van de D-pupillen van EBOH

Eindelijk is het dan bijna zover, dat we vanaf a.s. maandag 1 september weer kunnen gaan trainen. Uiteraard zijn de late vakanties de oorzaak van dit late begin. Het is even niet anders. De trainingen beginnen om 18.15 uur, maar ik wil de spelers vragen minimaal 10 minuten eerder op het veld te staan, zodat er verder geen vertragingen ontstaan. Dit geldt dus voor alle trainingen, maar daar zullen we de spelers maandag nog wel op aanspreken.

Langs deze weg willen we alleen de ouders (dus niet de kinderen) as. woensdag 3 september na de training om 19.30 uur uitnodigen in de kantine van EBOH voor een kennismaking met de trainers en de jeugdcommissie. Tijdens deze bijeenkomst zal er het nodige worden verteld over de club, zal worden uitgelegd wat er het komende seizoen van ons verwacht mag worden en wat wij als club van de ouders en kinderen verwachten. Uiteraard is er ook gelegenheid voor de ouders om vragen te stellen.

We gaan er vanuit dat er van ieder kind tenminste 1 ouder/verzorger aanwezig zal zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan graag even van te voren afmelden.

Zonder tegenbericht, hopen we u dan graag as woensdag tegemoet te zien.

Dit bericht zullen we per E-mail, Whatsapp en op de site versturen, zodat we ervan verzekerd zijn dat een ieder het tijdig te lezen krijgt.

Mvrgr.

Hans van Genderen

D-coördinator EBOH

Mobiele nummer: 06-5253618