Trainingsavonden jeugd gewijzigd!

Aankomend weekend gaat de klok weer een uur achteruit, wat traditiegetrouw ook betekent dat we bij kunstlicht moeten gaan trainen. Na overleg tussen het Hoofdbestuur en de Jeugdcommissie, is met het oog op de mogelijk slechte weersomstandigheden de komende periode, besloten om maximaal gebruik te gaan maken van het kunstgras. Voor alle jeugdteams, exclusief A1, JG1, de MP groep, en de jeugdkeepers, zullen daardoor met ingang van 25 Oktober de trainingsavonden wijzigen van maandag en woensdag naar dinsdag en donderdag. Alle jeugdteams beginnen om 18.15 uur met trainen en hebben tot 19.30 uur om te trainen. Er zal bij toerbeurt worden getraind op het kunstgras, het “all weather” veld en veld 1. Na 19.30 uur komen de velden beschikbaar voor de senioren.

A1, JG1 en de jeugdkeepers blijven op de voor hen gebruikelijke tijden trainen op maandag. Daarnaast traint A1 ook op woensdag, en trainen de MP-tjes ook gewoon op de gebruikelijke tijd op woensdag. De kantine (soos) zal in principe op deze twee avonden gesloten blijven. De maandagen en woensdagen zullen benut blijven worden voor inhaal- en oefenwedstrijden. Wanneer daarvan sprake is, zal de kantine (soos) wel geopend zijn.

Het roulatieschema voor de dinsdag en donderdag trainingen zal in deze lopende week per mail aan de trainers worden doorgegeven, en zal bovendien op het mededelingenbord in de hal van het clubgebouw worden opgehangen.

We begrijpen dat dit een flinke wijziging is van wat we gewend zijn. Tijdens de ouderavonden is al aangegeven dat we nog zoekende zijn naar de optimale invulling voor de club. Het Hoofdbestuur en de Jeugdcommissie, denken dat met deze oplossing het belang van de club het meest is gediend.

De Jeugdcommissie