Ovationeel applaus voor Kors Hofman in Algemene Leden Vergadering.

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering kondigde voorzitter Hans Schoon het afscheid aan van Kors Hofman als secretaris van EBOH. Nog voordat hij zijn toespraak beëindigde, trakteerde de aanwezige leden Kors Hofman op een spontaan lang ovationeel applaus. Daarmee werd uitdrukking gegeven aan de waardering voor 36 jaar bestuurslidmaatschap als secretaris. Gedurende deze lange tijd was hij 7 dagen per week bereikbaar voor zijn club, behartigde hij wedstrijdzaken, onderhield contacten met de KNVB en behandelde tuchtzaken op een uiterst professionele en deskundige wijze. Verder kwamen alle weekbrieven van zijn hand en leverde hij ook een bijdrage aan de website. En dat alles krom gebogen over zijn fiets door weer en wind. Onvervangbaar, aldus Hans Schoon, maar de leemte zal toch moeten worden opgevuld. Daarvoor gaat het Bestuur nog op zoek, want er hadden zich geen kandidaten spontaan beschikbaar gesteld.
Kors blijft wel actief op het gebied van de weekbrief en zal zich samen met o.a. Ad Holster gaan inzetten voor het nieuw leven inblazen van de Archiefcommissie. Naast enkele symbolische kado´s kreeg Kors ook de toezegging dat op 5 januari 2013,tijdens de nieuwjaarsreceptie opnieuw aandacht geschonken zal worden aan zijn vele verdiensten voor de club.
De redelijk bezochte vergadering begon met een minuut stilte voor dierbare leden en vrijwilligers die ons in 2012 ontvielen. Wim Martin, Herman van Kooten, Mien Landsmeer, Ploon Holstein, Kees Dielessen en Ad Meijer zijn helaas niet meer in ons midden.
Ook meldde Hans Schoon dat Jan van de Water opgenomen is in een verpleegtehuis.

Vervolgens stond Hans stil bij de overwegingen die geleid hebben tot de keuze van een zaterdagvereniging met ingang van dit seizoen. Breekpunt in zijn ogen was het vertrek van de broertjes Monster (Danny naar Barendrecht en Jeffrey naar Oranje Wit). Daardoor ontstond te weinig vertrouwen bij spelers die belangstelling hadden om bij EBOH zondag te gaan voetballen. Het resultaat was gewoon te weinig spelers. We hadden wel het kader en de organisatie staan, maar je moet er wel 11 op kunnen stellen. Positief is dat we nu 1 club zijn, die 1 koers volgt. Het Bestuur, bestaand uit Hans Schoon, Edwin Korzilius, Ron Holster (ondersteund door Bas van Oosterhout), Ernst Bustraan, Hans van Genderen en Axel van den Heuvel weet zich gesteund door de Seniorencommissie (de vroegere zaterdagcommissie) en een actieve Activiteitencommissie.

Punt van bespreking was ook de lang gekoesterde wens van EBOH om de beschikking te hebben over een kunstgrasveld. Er zit weer beweging in het project Golf & Wonen, al moet je dan wel denken aan een toekomstperspectief van 7 of 8 jaar. EBOH gaat met de gemeente in gesprek over een snellere realisatie van een kunstgrasveld op veld 1, want daar hebben we al licht. Hierop vooruitlopend is het huidige veld 3 al ingeleverd bij de gemeente en dit scheelt weer jaarhuur.

Positief  zaken waren er ook te melden. Zo kon EBOH eindelijk weer eens zwarte cijfers schrijven over het verenigingsjaar 2011/2012 en de begroting ziet er nog rooskleuriger uit door met name een besparing op  trainerskosten. Om verdere besparingen te realiseren is het Bestuur ook blij met het besluit van de Club van 100 om geld ter beschikking te stellen voor energiebesparende maatregelen. Als het goed is, kan de jaarlijkse energierekening hierdoor minimaal € 3.000,- lager uitvallen.
Ook de kabouterafdeling (EBOH mini’s) onder de bezielende leiding van Axel van den Heuvel, Hans van Pelt en Hans van Genderen floreert.
Naast Oranje Wit heeft EBOH op dit moment de grootste Kabouterafdeling van Dordrecht. En dit is toch de basis voor de opbouw van een gezonde jeugdafdeling. Hans deed namens Axel nog wel een beroep op de leden om tijd beschikbaar te maken voor hulp op de jeugddagen maandag en woensdag.
na de rondvraag sloot Hans Schoon om 11.15 uur de vergadering.

Enig minpuntje van de avond waren de te ver doorgekookte mosselen rond dit tijdstip. De Chefkoks Nans en Teus Visser troffen geen blaam. Hans Schoon besloot de om 10 uur geplande pauze over te slaan en door te gaan met de vergadering en daar sta je dan met je versgekookte mosselen.