Opnieuw applaus voor bestuur

Op de Algemene Leden Vergadering 2014 van EBOH was er opnieuw applaus voor het Bestuur. Wederom is men er in geslaagd om een gezond positief financieel resultaat te boeken. En dat in tijden van recessie en in het 1ste jaar met alleen op zaterdag en daarmee samenhangende daling van kantine-inkomsten. Penningmeester Bas van Oosterhout kreeg verdiend de handjes op elkaar. Dat kreeg ook Axel van den Heuvel met de portefeuille Jeugdzaken. Vier jaar geleden was de aanvoer van onderaf bij de jeugd minimaal en met het van ONA uit Gouda geleende concept (via kennis van Axel) werd een nieuwe start gemaakt. ONA, ook een club met een rijke historie, kampte met dezelfde problemen als EBOH en zette een succesvol project op om de broodnodige aanwas weer tot stand te brengen. EBOH volgde dit voorbeeld door ook een afdeling mini Pupillen op te richten. Maar ook een goede begeleiding, en normen en waarden voor alle teams (netjes afbellen bijv.) horen hier bij, alsmede het organiseren van betrokkenheid van de ouders. En zie hier het resultaat.

De E en F afdeling zijn in 4 jaar tijd verdubbeld en het streven is om op 6 E en 6 F teams te komen. Het gaat om kwaliteit bieden en een gezonde groei te realiseren zonder stuipen.

En het moet overzichtelijk blijven, en dat is niet meer mogelijk bij F10 (Dubbeldam) of F14 (Oranje Wit). Zo kunnen we ons onderscheiden van andere verenigingen. En inmiddels hebben wij ook weer een positief imago. Om de groei verder te begeleiden kunnen wij nog wel helpende handen gebruiken, zeker nu Hans van Pelt en Rachid Moktari gestopt zijn wegens tijdgebrek. Dus lezers, meld u aan bij Axel of een ander bestuurslid om de jeugdafdeling verder vorm te geven! Ook een pluim was er voor Mark ’t Hart de man van de sponsoring en de mooie nieuwe reclameborden langs het veld. En niet te vergeten de onderhoudsploeg, die er voor gezorgd heeft dat de accommodatie er weer prima bij staat, binnen en buiten. Voorzitter Hans Schoon opende de vergadering met een minuut stilte voor de in het afgelopen jaar overleden Marie Polak (met haar man actief in de kantine en het weeknieuws), Bill Clegg (Stotfold legende en grondlegger voor de al 40 jarige vriendschap met EBOH), Cas Nannings (heel lang trouw lid en  bezoeker van de club), Yvonne Bekkers (moeder van Sebastiaan en trouwe supporter) en Riet van Ommeren (moeder van Ad en Sieg Versendaal en jarenlang trouwe medewerkster achter de bar). Vervolgens ging Hans Schoon in op de toekomst van sportpark Schenkeldijk en de wensen van en gevolgen voor EBOH, gebruik makend van zijn politieke antenne. Een monoloog: “Voor zover ik de politieke signalen kan inschatten, gaat het project Golf en Wonen, ook wel Belthure park genoemd, niet door. EBOH zou ook in deze plannen niet hoeven te verkassen. Dubbeldam wel, dus als de plannen niet door gaan, kan Dubbeldam blijven zitten en kunnen de nieuwbouw plannen bij waar eerst DMC zat de ijskast in. De gemeente heeft een budget van € 5,5 ton voor het sportpark. Daar gaat een kunstgras veld voor EBOH en Dubbeldam vanaf. Dan blijft er nog een ton over voor infrastructuur en het vergoeden van oude afspraken. En dan houdt het op. Ik schat in dat Dubbeldam nu de bestaande accommodatie gaat renoveren. Een investering van € 5 miljoen in nieuwbouw met een sporthal is zonder steun van de gemeente financieel niet haalbaar. Voor ons is van belang dat wij een kunstgrasveld krijgen, die we moeten delen met onze buren. En verder richten wij onze pijlen op het opknappen van het “all weather veld”.  We betalen hier wel € 4.500,- per jaar voor en dan mag je toch wel een goed trainingsveld verwachten en niet de steppe die er nu ligt, en bij iedere regenbui blank staat. In 1990 was dit veld nog een unicum en wilde iedereen, zelfs Feyenoord, op dit veld tegen ons oefenen. Maar we zijn nu 25 jaar verder en heeft de tijd en de kwaliteit ons ingehaald”.

En in de pauze gleden de door Ad Versendaal (Scheveningse Vishandel) beschikbaar gestelde mosselen er dankzij Teus en Nans heerlijk in!
Tot slot is het Bestuur en de vereniging er trots op dat zij de “pitch” hebben gewonnen om de ING als subsponsor binnen te halen. De ING sponsort 300 verenigingen in het land en daar is EBOH er 1 van. Het hoofdsponsorschap in de regio werd gewonnen door Oranje Wit.