Nieuws van de club van 100

Werkzaamheden CV- en boilerinstallatie zijn afgerond.

Dankzij de werkzaamheden van Ton van Alten van de firma Tonvalt regel- en brandertechniek uit Hardinxveld en Ernst Bustraan kunnen we ons project van de CLUB van HONDERD voor het seizoen 2012/2013 als afgerond bestempelen. Heel in het kort komt het er op neer dat we dankzij hun werkzaamheden nu nieuwe bekabeling en een schakelkast hebben die op basis van ingevoerde tijden diverse ruimtes van ons clubgebouw van een bepaalde ingevoerde temperatuur voorziet. De ingevoerde tijden zijn door Ton van Alten ingevoerd op basis van de kennis van het gebruik van ons clubgebouw die aanwezig is bij de volgende heren: Marius van Pelt, Jan van der Merwe en Teus Visser. Mochten er bepaalde tijden dienen te worden verlengd dan zijn deze heren samen met Ernst Bustraan de enige 4 personen binnen onze vereniging die hiervoor aangewezen zijn. Ernst Bustraan heeft ook de bevoegdheid gekregen dat hij, indien nodig, ook ingestelde temperaturen kan aanpassen.

Dankzij de leden van de CLUB van HONDERD hebben we binnen EBOH de investering in dit project ( na teruggave van de betaalde BTW 6850,00 euro ) kunnen realiseren. Op een bedrag van ruim 600,00 euro na, hebben we reeds aan onze betalingsverplichting aan Ton van Alten voldaan. Het is nu zaak om dit laatste deel z.s.m. bij elkaar te krijgen. Er zijn nog een paar leden die hun contributie voor het seizoen 2012/2013 nog niet voldaan hebben. Hun roepen wij daarom op om hun contributie van 50,00 euro op korte termijn over te maken naar rekeningnummer 132583259.

Zoals eerder gecommuniceerd, hebben we als CLUB van HONDERD dit project omarmd om veel energiezuiniger met ons clubgebouw om te gaan: zuiniger in gebruik ( lees: ruimtes alleen verwarmen als er daadwerkelijk mensen aanwezig zijn ) en hierdoor dus zuiniger in de portemonnee van de vereniging. Een meetmoment om te kijken of dit project ons ook daadwerkelijk de verwachte besparing oplevert wordt eind oktober 2013. EBOH ontvangt namelijk jaarlijks eind oktober een eindafrekening m.b.t. de energiekosten.

Op basis van alle uitgevoerde werkzaamheden ( Ton van Alten en Ernst, dank hiervoor ) en de professionaliteit van de apparatuur hebben wij er als CLUB van HONDERD-commissie alle vertrouwen in dat de beoogde besparingen er ook daadwerkelijk uit gaan komen!