Nabestellen foto’s.

De fotograaf heeft alle teams en spelers van E.B.O.H. op de foto gezet.

Na controle bleek dat een aantal teams (senioren 4, 6 en 7 en jeugd mini 1 en 2) nog niet op de foto staan, voor deze teams zal nog een datum volgen.
De overige teamfoto’s staan inmiddels op onze website onder het kopje teams.

Bij de pupillen zijn alle fotoalbums met bijbehorende foto’s reeds geleverd. Trainers houd er rekening mee dat u de kosten en overtollige fotoalbums aan MEV sport doet toekomen.

Bij de junioren en senioren zijn deze niet uitgereikt. Wel is het mogelijk om een fotoalbum van je eigen team te bestellen, ook de teamfoto’s zijn door iedereen te bestellen.

Kosten voor:

Fotoalbum € 11,00
Teamfoto    €   6,00

Mocht je een (na)bestelling willen doen, neem dan contact op met Ed Piket vv.eboh@upcmail.nl of 06-53715491.

Het handigst is natuurlijk dat de  trainers/leiders inventariseren hoeveel er per team gewenst zijn.