Mededeling van de contributie-administratie

Deze week heeft de contributie-administratie de 2e incasso-ronde gedraaid voor seizoen 2017/2018. In deze ronde zijn uiteraard alle kwartaal-betalers meegenomen, maar ook enkele incasso’s die eerder dit seizoen zijn mislukt.

Door technische problemen aan het begin van het seizoen, konden we de 1e ronde pas in september draaien. De 2e ronde hebben we bewust wat later ingepland om te voorkomen dat deze te dicht op de 1e ronde zat.

De volgende ronde zal begin januari 2018 plaatsvinden.

Als er vragen zijn n.a.v. deze laatste incasso-ronde, gelieve dan eerst contact op te nemen met de contributie-administratie via contributies@eboh.nl en de incasso NIET zelf terug te draaien

Namens het Bestuur van v.v. EBOH