Kunstgras en rubbergranulaat: vragen en antwoorden.

Televisieprogramma Zembla heeft woensdagavond 5 oktober 2016 in haar uitzending aandacht besteed aan de mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden.

Zijn rubberen korrels een risico voor de gezondheid?
De rubberen korrels in kunstgrasvelden moeten voldoen aan wettelijke normen. Dat geldt ook voor andere rubberen producten in de maatschappij, waaronder fopspenen, speelgoed en telefoonhoesjes. De KNVB vertrouwt op de expertise en onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het kennisinstituut dat in opdracht van de overheid zich ontfermt over de volksgezondheid in Nederland. Het RIVM heeft op basis van meerdere onderzoeken vastgesteld dat er bij het sporten op met rubberkorrels ingestrooide kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico is te verwachten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen als PAKs, weekmakers en nitrosaminen.

Kan er nog steeds op kunstgras worden gevoetbald?
Ja. De KNVB richt zich op de feitelijke advies en informatie van het RIVM. De onderzoeken die er door RIVM zijn gedaan, wijzen uit dat er geen gezondheidsrisico’s zijn voor sporters. Zembla stelt dat de opzet van de onderzoeken onvoldoende zekerheid biedt om die conclusie te kunnen stellen. Hoewel er geen wetenschappelijk bewijs is dat aantoont dat rubberen korrels kankerverwekkend zijn, levert meer onderzoek meer informatie op. Dat draagt bij aan meer zekerheid over de veiligheid en gezondheid op de Nederlandse velden voor de sporters.

Sporten op kunstgrasvelden
Het RIVM begrijpt de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de uitzending van Zembla over de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden. Op basis van de bestudeerde informatie verwacht het RIVM niet dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras zal leiden tot risico’s voor de gezondheid. Er is nu geen reden om te stoppen met sporten op deze velden.

Op verzoek van het ministerie van VWS is in januari 2016 nog eens kritisch naar de studie-opzet van de bij Zembla omstreden IndusTOX studie gekeken. Het RIVM concludeert dat er PAKs uit rubbergranulaat kunnen vrijkomen, er zijn echter geen aanwijzingen dat dit leidt tot een gezondheidsrisico voor de sporter. Wel heeft het RIVM aanbevolen aan het Ministerie om alle nieuwe informatie te evalueren. Het is dan ook goed dat het European Chemical Agency (ECHA) in opdracht van de Europese Commissie onderzoek doet naar de risico’s van rubbergranulaat. De uitkomsten hiervan worden begin 2017 verwacht.

Beleid van bestuur.
Aangezien het huidige, op tafel liggende, rapport gebaseerd is op onderzoek bij (heren)senioren, hebben wij ons gericht op de doelgroep die niet is meegenomen in dit onderzoek: vrouwen en kinderen. Uit voorzorg zal voor die groep geen gebruik gemaakt worden van kunstgras. Dit geldt voor de trainingen, maar ook voor (uit)wedstrijden welke op kunstgras staan ingepland. Inmiddels is contact opgenomen met de betrokken verenigingen wat betreft dit weekend. Wedstrijden die niet verschoven kunnen worden (op gras), zullen op een latere datum ingehaald worden.

De komende dagen zal het bestuur via deze site ieder informeren over eventuele ontwikkelingen in deze gang van zaken en hoe we denken op korte termijn tot een oplossing te kunnen komen. Uiteraard na en in overleg met alle betrokkenen.

Het bestuur.