Jeugdspelers opgelet: Kleding inleveren!

[UPDATE] Maandag 22 juni is de Jeugdcommissie tussen 18:00 en 20:00 aanwezig om de trainingspakken in te nemen.

Dit is de laatste mogelijkheid, pakken die dan nog niet zijn ingeleverd zullen moeten worden afgerekend.

Voor meer details over het inleveren van wedstrijdkleding: zie beneden.

************************************************************

Het seizoen zit er zo goed als op, wat betekent dat alle kleding moet worden ingeleverd, die door EBOH in bruikleen is gegeven.

Het gaat hierbij specifiek om de trainingspakken en de wedstrijdtenues:

  • Voor wat betreft het inleveren van de trainingspakken langs deze weg een verzoek aan de trainers/leiders om de spelers de instructie te geven hun pakken zsm persoonlijk in te leveren nadat hun laatste activiteit heeft plaats gevonden. Voor de één zal dat na een toernooi zijn of na de Avondvierdaagse en voor de ander is dit al het geval. Trainingspakken die niet persoonlijk zijn ingeleverd, worden als niet ingeleverd beschouwd!
  • Trainers/leiders die volgend jaar ook weer voor EBOH werkzaam zijn, kunnen hun trainingspak behouden. De anderen dienen uiteraard ook hun pak in te leveren.
  • Het innemen van de wedstrijdtenues dient door de trainers/leiders zelf gedaan te worden.  Zodra het tenue compleet is, kan het worden ingeleverd bij iemand van de Jeugdcommissie.

Vanavond zal er tussen 19.00 uur en 21.00 uur iemand van de Jeugdcommissie aanwezig zijn om de pakken in ontvangst te nemen. Bij een duidelijke schade aan de broek (kosten eur.20,–) dan wel de trui (kosten eur.30,–) dienen deze kosten door de ouders vergoed te worden.

Vanavond is er ook gelegenheid om overschrijvingspapieren en inschrijfformulieren in te leveren. Voor uitgaande overschrijvingen geldt uiteraard dat deze alleen worden getekend als aan alle financiële verplichtingen is voldaan en als alle kleding is ingeleverd. Het kan dus geen kwaad om vooraf je komst kenbaar te maken via jeugdafdeling@eboh.nl. Dit emailadres kan ook gebruikt worden voor het maken van een afspraak later deze maand.

In de loop van deze maand zal er een update volgen wat betreft de aanwezigheid van de Jeugdcommissie in juni.

De Jeugdcommissie