Hulp gevraagd bij de Jeugd

Om de Jeugdcommissie enigszins te ontlasten, zijn we dringend op zoek naar mensen die ons kunnen helpen bij de Bestuurskamerdienst.

Onze grootste behoefte ligt op de zaterdagochtend. De ochtend begint zo rond 7:30 en duurt tot 12:30. Het zou ideaal zijn als er mensen zijn die (af en toe) de hele ochtend voor hun rekening willen nemen, maar met een deel ervan zijn we natuurlijk ook meer dan geholpen (bijvoorbeeld van 7:30 tot 10:00 of van 10:00 tot 12:30). Bestuurskamerdienst houdt simpelweg in, dat je verantwoordelijk bent voor het opstarten van de wedstrijden en dat scheidsrechters en tegenstanders ontvangen worden. Je hoeft niet de hele ochtend over de velden te lopen. Sterker nog: alles moet vanuit de bestuurskamer gecoordineerd worden.

WIE MELDT ZICH AAN?!?

We weten dat deze oproep met grote regelmaat geplaatst wordt en dat de respons vaak minimaal is. Maar iedereen die regelmatig op zaterdag(ochtend) langs de bestuurskamer loopt en daar vaak dezelfde gezichten ziet, zal zich toch ook moeten realiseren dat het tijd wordt om juist die mensen te gaan ontlasten. We rekenen dan ook op jullie steun.

Daarnaast streven we binnen de Jeugd er naar dat er niet alleen op zaterdag rondom de wedstrijden, maar ook op de normale trainingsavonden (maandag en woensdag) iemand aanwezig is bij EBOH namens de Jeugdafdeling. Deze persoon moet er voor zorgen dat alles goed verloopt rondom de trainingen en wedstrijden en is aanspreekpunt voor iedereen die iets wil weten met betrekking tot de Jeugd. Het is niet de bedoeling dat deze persoon alle problemen even ter plekke oplost of alle vragen kan beantwoorden. Het is enkel de bedoeling dat er hier er daar wat wordt geimproviseerd en dat mensen met vragen worden doorverwezen naar de juiste persoon binnen de club.

De tijden waar het om gaat zijn als volgt:

  • Maandag van 17:30 tot 19:30
  • Maandag van 19:30 tot 21:30
  • Woensdag van 17:00 tot 19:30
  • Woensdag van 19:30 tot 21:30

Wij zoeken geen mensen die iedere week een hele avond voor hun rekening nemen (maar dat mag natuurijk wel!). Als we maar een paar mensen bereid vinden die wekelijks of om de week een van de diensten wil invullen, dan zijn we al heel tevreden. Iedere dienst die door andere mensen kan worden ingevuld, betekent namelijk dat de Jeugdcommissie weer een paar uurtjes ontlast wordt. Mensen die af en toe een dienst willen draaien zijn ook meer dan welkom, alle beetje helpen immers.

Tot slot: wees niet bang om toe te zeggen, we zorgen er absoluut voor dat je goed wordt ingewerkt en dat er altijd iemand telefonisch bereikbaar is. Je hoeft de club ook niet door en door te kennen, zolang je maar in staat bent om hier en daar wat te improviseren en probleempjes op te lossen.

Wil je je aanmelden of wil je meer weten/heb je vragen: stuur even een mailtje naar jeugdafdeling@eboh.nl, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Alvast bedankt voor de hulp,

Namens de Jeugdcommissie