EBOH-jeugd aangekleed naar de wedstrijden (UPDATE)

Woensdag 24 september hebben we de 1e ronde gehad om de wedstrijdpakken op te halen. Er zullen er wellicht nog bij zijn die qua maat een verkeerde keuze hebben gemaakt en daarvoor staan we as. maandag en woensdag weer in kleedkamer 12 klaar om het eea verder op te lossen. Het kan zijn dat de juiste maat niet meer beschikbaar is en dan zullen we dat dokumenteren en de pakken na moeten bestellen. Verder ook aan een ieder, dus ook de trainers, die nog niet zijn geweest een dringend verzoek dit volgende week te doen!

Dank voor uw medewerking! 

Hans van Genderen,

namens de jeugdcommissie van E.B.O.H.

Eindelijk is het dan zover…. E.B.O.H. gaat met de hele jeugd in een uniform trainingspak naar de wedstrijden toe. De trainingspakken liggen klaar om opgehaald te worden. Deze worden door E.B.O.H. in bruikleen gesteld en zullen aan het eind van het seizoen weer netjes ingeleverd moeten worden.

Via de trainers wordt aan alle ouders van de F tm de D-pupillen een oproep gedaan zich vanaf a.s. woensdag 24 september naar E.B.O.H. te wenden om daar een bruikleen-overeenkomst te tekenen, inclusief bankrekeningnummer met de ter naam stelling, waarna zij het pak in ontvangst kunnen nemen. De overeenkomst zal bij E.B.O.H. liggen, dus deze dient ter plaatse getekend te worden. Let wel zoals in de overeenkomst ook vermeld, mogen de spelers deze pakken alleen maar dragen tijdens de wedstrijddagen en nergens anders! Het dragen van het pak tijdens de wedstrijddagen stellen we dan ook verplicht. Wat is er nou nog mooier om uniform met je hele elftal in een E.B.O.H.-trainingspak naar de wedstrijden te gaan?

De A tm de C-pupillen hebben gisteren als het goed is de formulieren mee gekregen, zodat de ouders de overeenkomst kunnen tekenen waarna de spelers alleen met een volledig ondertekend formulier hun pak in ontvangst kunnen nemen.

As. woensdagavond dus kan men zich de hele avond wenden bij E.B.O.H. in kleedkamer 12. Hier hoeven uiteraard de spelers niet bij te zijn, die zijn dan lekker aan het trainen.

Het is een beetje kort dag en we kunnen ons uiteraard voorstellen, dat er sommige ouders/spelers zijn, die as woensdag niet kunnen. Deze kunnen zich dan volgende week maandag en/of woensdag wenden bij E.B.O.H. Monique van Genderen of ondergetekende zullen dan in de buurt zijn om de ouders cq. spelers te ontvangen en het pak te overhandigen.

Rest mij te melden, dat we deze mogelijkheid nu kunnen bieden door de sponsoren de fa. Kloens en Dennis van der Gijp (Macron) waarvoor we ze uiteraard zéér erkentelijk zijn.

boutiquee-rugby-Macron

 

Hoop, dat de in ontvangst name spoedig zal plaats vinden, zodat we minimaal volgende week zaterdag allen in het traningspak te bewonderen zijn.

Bij voorbaat dank voor aller medewerking.

Hans van Genderen,

namens de jeugdcommissie van E.B.O.H.