Bijeenkomst Club van 100 uitgesteld !

Beste leden van de “Club van 100”,

Helaas is het door de Corona perikelen niet mogelijk om tijdens de 1ste thuiswedstrijd van het seizoen ( EBOH-Arkel ) bij elkaar te komen. Na overleg met het hoofdbestuur, is besloten om deze traditionele bijeenkomst te verplaatsen naar een later moment in het seizoen.
We houden u via de website op de hoogte wanneer deze bijeenkomst dan wel zal gaan plaatsvinden.

Namens de commissie “Club van 100” willen we u hierbij hartelijk danken voor uw bijdrage voor het seizoen 2020/2021!
Bent u nog niet in de gelegenheid geweest om uw bijdrage over te maken, dan verzoeken wij u hierbij vriendelijk om dit alsnog te doen.

Het rekeningnummer is NL80RABO0132583259 ten name van EBOH Club van 100.

Met vriendelijke groet,
Namens de commissie “Club van 100”
Fred van Wingerden