Bericht van overlijden

Afgelopen weekend ontvingen wij het bericht van het overlijden van de heer Cor Scheurwater

De heer Scheurwater was een van de weinige nog in leven zijnde spelers van het EBOH team dat in de
eerste helft van de 50’er jaren van de vorige eeuw furore maakte in de top van het Nederlandse voetbal.

Hij bereikte de leeftijd van 87 jaar.

Overeenkomstig zijn wens heeft de crematieplechtigheid in kleine kring plaatsgevonden.

Cor Scheurwater overleden