Sponsor in beeld: TEC Holland BV

Sponsor TEC Holland BV 

Je komt de mannen van TEC Holland BV regelmatig tegen bij onze thuiswedstrijden. Jan de Deugd en zijn twintig minuten jongere tweelingbroer Bas. Jan is directeur en grootaandeelhouder van TEC Holland B.V. en sinds enige tijd sponsor van EBOH. Bas houdt zich bezig met alle administratieve zaken. TEC Holland is een wereldwijd opererend dienstverlenend bedrijf in de scheepvaart en energievoorziening ten behoeve van de olie- en gasindustrie.

Het bedrijf ontzorgt en faciliteert allerlei technische zaken. Jan heeft samen met de onlangs overleden Wim La Maitre  technische applicaties ontwikkeld waar grote vraag naar is. Daarnaast worden allerlei zaken rond onderhoud van schepen door TEC Holland BV geregeld. De broers De Deugd hebben beiden lange bestuurlijke ervaring bij onze oude buren Merwede en later bij SC Amstelwijk. “De reden dat wij als bedrijf sponsor zijn geworden is geen zakelijke, het is meer een kwestie van gunnen” trapt Jan de Deugd af. “Wij hebben altijd goede contacten gehad bij EBOH. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat we lang buren zijn geweest toen we bij Merwede actief waren. Veel jongens met een EBOH verleden kwamen ooit uit voor Merwede en talentvolle jongens zoals de broertjes Jeffrey en Danny Monster begonnen met voetballen bij EBOH, terwijl hun vader Rick lang bij ons in het eerste speelde en ook een groot aantal jaren trainer is geweest.

Voor de fusie met Fluks zijn we heel dicht bij een fusie met EBOH geweest. Tijdens een jaarvergadering bij jullie kwam er groen licht bij ons helaas niet,” vult Bas aan. “Wij weten precies hoe het werkt bij voetbalclubs en toen de vraag kwam of wij iets wilden doen voor EBOH hoefden we daar niet lang over na te denken. Het gaat ons zakelijk goed en dan vinden wij het niet meer als normaal om iets te doen in de voetballerij. We gaan regelmatig kijken en dan komen we altijd veel bekenden tegen. Het zakelijke is voor ons niet het allerbelangrijkste maar het zou natuurlijk leuk zijn als er toch omzet uit voorkomt. Op onze website www.tec-holland.com is veel informatie over onze dienstverlening te vinden. Daar staan ook onze contactgegevens op, maar na een praatje in de kantine is een afspraak ook zo gemaakt.

Ons kantoor is op de Mijlweg 61 boven de BMW showroom. We houden daar niet alleen kantoor maar hebben daar ook een bar in laten bouwen. Dat wilde Bas graag maar nu het er staat vind ik het ook een toegevoegde waarde. Plezier en werken zijn voor mij onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Voor Bas en mij was door blijven werken niet noodzakelijk omdat we allebei goede banen hebben gehad en ook van onze pensioenen hadden kunnen genieten. Daar hebben we niet voor gekozen, zolang we er plezier in hebben blijven we aan de slag. Daarnaast vinden we het fijn om een wedstrijdje te kijken en te genieten van de derde helft, dat doen we ons hele volwassen leven al.“ sluit Jan af met een lach.

(Via: Sponsorcommissie Dvv EBOH)