Plannen van wedstrijden op doordeweekse dagen

Op de meest recente bestuursvergadering is afgesproken dat er een aantal regels gaan gelden voor wedstrijden die moeten worden verplaatst en/of op doordeweekse dagen moeten worden gespeeld (inhaal- of oefenwedstrijden). Deze regels gelden voor alle(!) teams, van zowel de senioren als de jeugd, en zowel voor heren- als voor damesteams.

De wedstrijden moeten (zoals bij elke verandering in de wedstrijd-planning) vooraf(!) worden geaccordeerd door de wedstrijdsecretaris (nu: Evelien Noordermeer). Is de wedstrijdsecretaris niet akkoord, dan kan de wedstrijd dus niet op het aangedragen tijdstip worden gespeeld! De reden hiervoor ligt in het feit dat er rekening gehouden dient te worden met de trainingen en wedstrijden van alle andere teams van de club. Deze planning (zowel voor de velden als voor de kleedkamers) luistert nauw, en het behoeft vaak enig gepuzzel om dit sluitend te krijgen.

Daarnaast is afgesproken dat inhaalwedstrijden bij voorkeur op maandag dienen te worden gespeeld. Dit is omdat op maandag de invulling van het barpersoneel beter te regelen is dan bijvoorbeeld op woensdag, en omdat er geen volledig trainingsprogramma hoeft te worden afgewerkt op maandag.

Indien noodzakelijk kunnen wedstrijden soms ook op dinsdag of donderdag worden gepland. Deze wedstrijden zullen in principe aanvangen om 20.00 uur, zodat alle trainingen van de eerste shift normaal kunnen worden afgewerkt, en de teams die de wedstrijd moeten spelen een goede warming-up kunnen doen. Uiteraard zal per geval bekeken worden of er meer mogelijkheden zijn. Zo worden wedstrijden van jonge jeugdteams natuurlijk op een eerder tijdstip gepland, maar dan meestal op een andere avond dan de trainingsavonden.

Voor contact met het wedstrijdsecretariaat stuurt u een bericht per e-mail naar Evelien Noordermeer: eefnoordermeer@gmail.com, óf u stuurt haar per telefoon een bericht: 06-12639894