Dringend!! Barpersoneel gezocht!

Eboh zoek met spoed bar medewerkers voor enkele  dagen in de week !!

Op donderdag  vanaf 17.45 uur t/m 21.00 uur 

Op donderdag  vanaf 21.00 uur t/m  24.00 uur.

Zaterdag  0.800 uur t/m  10.30  uur en van 10.30 uur t/m 13.00 uur.

Voelt u zich geroepen om 1x 6 weken een bardienstje  te draaien en  deze florerende club te helpen

Kunt u bellen naar  Monique van Genderen (v Pelt) onder nummer 0641186114.