(Oproep) scheidsrechters senioren 2013-2014

De finale van het seizoen 2012-2013 is nog in volle gang, maar achter de schermen wordt al hard gewerkt aan het nieuwe voetbalseizoen 2013-2014. Een ieder jaar terugkerend issue is de scheidsrechter bij de B-categorie senioren. Wie fluit er zaterdag?”

Bij de A-categorie wordt normaliter een scheidsrechter door de KNVB aangewezen, bij de B-categorie is dit lang niet altijd het geval. Gelukkig zijn er een aantal vrijwilligers bij E.B.O.H. die regelmatig de fluit ter hand nemen en wedstrijden fluiten.

Toch komt het voor dat ook deze vrijwilligers een keer niet kunnen, met vaak als gevolg dat trainers en leiders van een elftal een avond lang in allerijl een grote groep mensen benaderen in de hoop een scheidsrechter te vinden.  Om dit iets soepeler te laten verlopen, willen wij voor volgend seizoen een lijst opstellen met mensen die eventueel benaderd kunnen en willen worden. Via deze weg willen we daarom een oproep doen:

  • Ben je bereid om regelmatig voor E.B.O.H. te fluiten?
  • Ben je bereid in geval van nood benaderd te worden? 
  • Of ken je iemand die wij mogen benaderen?

Dan willen we je vragen contact op te nemen met één van de ondergetekenden. 

Ook als je op dit moment regelmatig wordt benaderd, maar niet meer kunt of wilt fluiten, willen we je vragen contact op te nemen zodat we hier rekening mee kunnen houden voor volgend seizoen. 

Alvast vriendelijke bedankt!

Guido Noorlander
Hans de Heer