Mededeling voor alle trainers…..

Vriendelijk verzoek aan alle trainers om alle trainingsmaterialen op te ruimen na afloop van de trainingen. Het gaat hierbij om de gebruikte doelen (op slot zetten a.u.b.), maar ook om hoedjes en pionnen. De trainers zijn hiervoor verantwoordelijk en zullen hier ook op worden aangesproken.

Een tip: hang de ketting tijdens de training met het slot dicht gewoon aan het doel, dan raken de kettingen/sloten niet kwijt. Met grote regelmaat liggen er losse kettingen op het veld, of zijn er hangsloten verdwenen.

Zoals inmiddels algemeen bekend is, mag er niet meer op de velden getraind worden. Ook niet op het stuk van veld 2, dat nog net in het kunstlicht valt. Het voormalig “ODO-zandveld” wordt niet meer gehuurd door ons, daar mogen we dus ook geen gebruik meer van maken. Als er problemen  zijn met de beschikbare trainingsruimte, dan kan contact worden opgenomen met het bestuur.

Op veld 1 mag ook niet meer worden getraind, tenzij er toestemming is van het Hoofdbestuur. Op dit moment heeft niemand toestemming om op veld 1 te trainen, eerdere afspraken zijn per heden komen te vervallen. Reden hiervoor is het feit dat we veld 3 hebben afgestoten en de resterende velden dus intensiever zullen moeten gebruiken voor het spelen van wedstrijden. Door de doordeweekse activiteiten (ook oefenwedstrijden dus) op veld 1 zo veel mogelijk te beperken, hopen we aan het eind van het seizoen een nog enigszins bespeelbaar veld over te houden.

Het Bestuur.