LET OP!! Nieuw camera- en alarmsysteem bij EBOH!

In verband met een sterk verouderd alarmsysteem en de daaruit voortvloeiende onveilige situatie, heeft het bestuur besloten tot aanschaf van een nieuw systeem over te gaan.

In het belang van uw- en onze veiligheid zal via camera’s zowel in als om het pand (o.a. fietsenstalling, sluis, grote zaal en toegangsdeuren), alles worden geregistreerd. Daarnaast is door plaatsing van sensoren een elektronisch inbraak systeem werkzaam. Tevens zijn rookmelders voor brandalarm geplaatst.

Voor een goede opvolging van de signalen is het systeem aangesloten bij een alarmcentrale. Deze alarmcentrale staat ook doorgeschakeld naar de politie, zodat bij alarm, een snelle en adequate reactie kan plaatsvinden.

Wij zijn van mening dat door de aanschaf van dit systeem niet alleen onze spullen tegen inbraak en brand beschermd zullen zijn, maar dat het ook een preventieve werking zal hebben.

De komende tijd zal het in- en uitschakelen van het alarm op afstand geregeld worden. Indien daar verandering in komt, zullen we dat ( met name aan de sleutelhouders) tijdig mededelen.

Het bestuur.