Zomermaanden, betaalmaanden voor Club van 100

Het bestuur van de Club van 100 verzoekt de leden vriendelijk om de jaarlijkse contributie bijdrage van € 50,- over te maken op:

rekening NL80RABO0132583259 ten name van vv EBOH “Club van 100”

Heeft u in het verleden een incasso afgegeven dan hoeft u geen actie te ondernemen, het bedrag is, zoals u heeft kunnen zien, inmiddels van uw rekening geïncasseerd.
Ook onze vereniging heeft financieel last van Corona en we kunnen iedere Euro hard gebruiken.
Daarom graag  zo snel mogelijk de contributie over maken op bovengenoemde rekening. Contant betalen, of via een “Tikkie” mag ook.

Dit kan bij Ton Hierck, Arij Saaman (06-18462850), Fred van Wingerden (06-14429587) en ons kersvers bestuurslid Jesse van Genderen.

We zijn erg blij met de komst van Jesse in onze commissie, als vertegenwoordiger van een nieuwe jonge generatie. Normaal gesproken komen we tijdens de 1ste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen bij elkaar om de financiën en de hieraan gekoppelde uitgave doelen met elkaar te bespreken. Op dit moment is dat allemaal nog onzeker. Als er meer duidelijkheid is, komen we hierop terug.

Hou de website hiervoor in de gaten. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Een berichtje of telefoontje naar één van de bestuursleden is voldoende. Uw bijdrage steunt de vereniging in deze moeilijke tijd.
Stuur een e-mail naar f.c.vanwingerden@gmail.com of a.saaman@upcmail.nl  en wordt lid!
Alles ten bate van Rood en Zwart en u heeft een stem waaraan het geld wordt besteed.

Met vriendelijke groet,
Namens de commissie “Club van 100” EBOH

Fred van Wingerden