Interessante competitieindeling

Hierbij de indeling zoals de KNVB deze heeft vastgesteld. Opvallend en zeer verheugend is dat het 2e een klasse hoger is ingedeeld.

Verder zijn er 3 teams ingedeeld in de 5e klasse (ipv zoals aangevraagd 2). Aan de ene kant is dus de KNVB ons zeer gunstig gestemd geweest, na de vele verzoeken m.b.t. het 2e team, anderzijds is er dus maar 1 team in de 4e klasse ingedeeld.

Gezien de teams die in deze klassen staan lijkt mij dat echter geen probleem. Het beloven zeer interessante competities te worden.