Ik, jij, wij ….. samen

Ik, jij, wij ….. samen

Vereniging:
Vrijwillige organisatie van een aantal personen met een bestuur aan het hoofd.

Vrijwilligerswerk:
Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving.

Twee definities en hun betekenis, zo makkelijk geformuleerd, maar wat is de werkelijke betekenis…

Toen ik een aantal jaren geleden als “moeder van” de vereniging binnenkwam en mij gevraagd werd of ik bij het team van mijn zoon wilde helpen, aarzelde ik geen moment. Natuurlijk wilde ik dat, wat is er nou leuker om betrokken te zijn bij de bezigheden van je kind!

Al snel zag ik dat er binnen de vereniging handen tekort waren en bood ik mijn diensten aan om ook andere activiteiten binnen de club voor mijn rekening te nemen. Van het één kwam het ander en nu sinds een aantal jaar doe ik met veel liefde en plezier de jeugdcoördinatie, wedstrijdsecretariaat, activiteiten etc.

Het “met veel liefde en plezier” ebt echter de laatste tijd vaak naar de achtergrond.
De verwachtingen die sommige ouders hebben en de eisen die zij stellen aan een vereniging en haar vrijwilligers worden steeds extremer, terwijl de wil om ook de handen uit de mouwen te steken steeds verder afneemt.
De klaagzang, al dan niet terecht, houdt niet op, maar de bereidwilligheid om naar de oplossing te zoeken is vaak ver te zoeken.

Uiteraard mag er kritiek zijn, kritiek is muziek, maar het is wel de toon die de muziek maakt en vaak is dit een vals gestemde viool.
Bedenk dat de mensen die training geven, scheidsrechter zijn op de zaterdag, bardienst draaien etc, etc, dit allemaal doen, zodat jullie kind op zaterdag met een glimlach het veld op gaat en weer afkomt.

Gelukkig is die glimlach van datzelfde kind voor mij nog steeds voldoende om door te gaan.

Waarom dit stukje?
Het moest me van het hart…

Evelien Noordermeer