EBOH zit nog steeds in de lift

De positieve gevoelens overheersten opnieuw op de jaarvergadering van EBOH.
Ook de editie van 2017 werd een succesverhaal, al waarschuwde voorzitter Hans Schoon de leden wel om alert te blijven en niet in te kakken. De realiteit is dat we in een gebouw zitten van 45 jaar oud, hetgeen een onderhoudsbelasting met zich mee brengt, al hebben we de laatste jaren flink gerenoveerd. Ook in de sportparkenvisie moeten bij blijven. De vrijblijvendheid gaat er vanaf bij de gemeente. Dwingend is het ook nog niet, maar er wordt gekeken naar een tussenvorm, het zogenaamde Leidse model.

Het ledenaantal blijft belangrijk en het verheugt ons u te kunnen mededelen dat wij binnenkort de 600 leden aan zullen tikken!
De jaarvergadering begon met een minuut stilte voor de leden die ons ontvallen zijn. Met respect herdenken wij Frans van Dyck (84 jaar), vader van Fred en Opa van Jordi en onze “scheidsrechter voor het leven”. Ton Admiraal (47 jaar), in zijn clubjaren actief binnen voetbal en carnaval. Wim Platje sr. (88 jaar), vader van Wim en Peter, jarenlang in het jeugdbestuur en in de begeleiding van zijn zoons, Simon Wessels (47 jaar), trotse vader van Danny en Jasper, in de begeleiding bij de jeugdteams van zijn zoons en EBOH 2, en vrijwilliger grondwerk terreinen, Aad Corbeau (74 jaar), oud sponsor en supporter, en  Ronald Blokland (42 jaar),de man met de glimlach, trombonist, supporter, sponsor en leverancier.

Hierna nam Axel van den Heuvel het woord. Hoewel vorig jaar nog voor 3 jaar herkozen als algemeen bestuurslid besloot hij per direct af te treden. Als reden gaf hij aan het te druk te hebben met zijn werkzaamheden. Na een aantal tropenjaren om de jeugd weer van de grond te tillen, ontbreekt de tijd voor een verdere uitbouw en gaf hij toe er ook wat minder plezier in te hebben. Hij blijft zich wel inzetten voor de contributie-inning en ontving van voorzitter Hans Schoon een mooie welverdiende bos bloemen. Axel stond met de introductie van mini-voetbal aan de basis van de wederopstanding van de EBOH jeugd.

Hans Schoon vervolgde met trots te zijn op zijn bestuur, de bouwploeg, de Stotfold -commissie, de organisatoren van de Hollandse avond, de oud papierploeg, reünisten-commissie, jeugd- en damescommissie, kantinecommissie en iedereen die zich inzet voor de club. Niet te vergeten de vrijwilliger van het jaar, Marius van Pelt, de onvolprezen manager kantine.
Met Linda Vos heeft Hans inmiddels “verkering” gekregen en zij speelt een belangrijke rol bij de organisatie van de Mini’s en het G-voetbal. Minder punt is de slechte staat van de parkeerplaats, vol met kuilen en tegenwoordig ook opslagplaats voor suikerbieten en grind.
De gemeente zal er niks aan doen tot de herstructurering van sportpark Schenkeldijk duidelijk is.

EBOH zal ook VOG’s (verklaring van goed gedrag) gaan introduceren bij medewerkers binnen de club, om de veiligheid te garanderen. Bas van Oosterhout kon vervolgens weer apetrots zijn op het financiële resultaat van de vereniging.  Met dank aan oa. de Hollandse avonden, het contract van Nigel Roberto bij Feyenoord, Marius van Pelt van de kantine en Mark ’t Hart cs. om de sponsoring nieuw leven in te blazen. En alles binnen het budget gebleven.
Leo Groeneweg las de brief van de kascommissie voor met een goedkeurende verklaring.

In de rondvraag werd er aandacht gevraagd voor “verbod om zelf drank mee te nemen in kleedkamers”, “de vrijwilligers te dwingen en/of te koesteren?”, “damesafdeling actief uit breiden”, “investeren in meubilair”, “de website leesbaarder te maken, programma en uitslagen?”. En natuurlijk waren daar weer de onvolprezen mosselen van Teus in de pauze, bijgestaan door Leen Verkerk. Met slechts 25 leden begon de vergadering in kleine kring, maar na de training sloten er gelukkig nog 35 man aan, zodat we met 60 aanwezige leden eindigden. Al met al houden wij een positief gevoel over aan de vergadering en nu het ook sportief weer beter gaat met het 2de bovenaan en het 1ste in de subtop kijken wij met vol vertrouwen naar de toekomst.