EBOH stelt vertrouwenspersonen aan

Iedereen moet kunnen voetballen in een veilige en fijne omgeving en we doen er binnen EBOH alles aan om hiervoor te zorgen. Toch kan het gebeuren dat iemand zich minder prettig of veilig voelt en daarom hebben wij twee vertrouwenspersonen aangesteld.

Deze vertrouwenspersonen kunnen worden benaderd bij vragen, vermoedens, meldingen en klachten met betrekking tot (seksuele) intimidatie, pesten, (verbale) agressie en discriminatie.

De vertrouwenspersoon kan helpen door te luisteren en samen te kijken welke mogelijke vervolgstappen er zijn. Alles wat besproken wordt met de vertrouwenspersoon wordt vertrouwelijk behandeld.

De vertrouwenspersonen binnen EBOH zijn Wilfred Groeneweg en Nathalie van Duren. Zij zijn bereikbaar via vertrouwenspersoon@eboh.nl. Dit e-mailadres is ook te vinden op de contactpagina op onze website.

Over Nathalie: Nathalie heeft twee jongens en een meisje die alle drie voetballen bij EBOH, dus zij is geregeld te vinden langs de lijn. Zij werkt als externe vertrouwenspersoon voor diverse bedrijven en is dus bekend met deze rol.

Over Wilfred: Mijn naam is Wilfred Groeneweg, geboren op 26 november 1971 te Dordrecht. Ik woon (nog steeds in Dordrecht) samen met Monique en onze 2 kinderen Lars en Noor. Sinds onze zoon lid werd van EBOH (2012) ben ik in verschillende rollen betrokken geweest bij de club. Men omschrijft mij als iemand met oprechte aandacht en interesse in de medemens, die snel vertrouwen wekt en -misschien nog wel belangrijker- het gewonnen vertrouwen weet vast te houden. Vanuit die optiek ben ik gevraagd om de functie als vertrouwenspersoon op mij te nemen, welke ik uiteraard dankbaar aanvaard heb.

Afbeelding met Menselijk gezicht, persoon, glimlach, kleding
Automatisch gegenereerde beschrijving