De jeugd mag weer sporten!

Toen we dit bericht van premier Rutte hoorden, hebben we natuurlijk even staan juichen! Tegelijk realiseerden we ook dat we bij EBOH meteen de koppen bij elkaar moesten steken, om te kijken hoe en natuurlijk vanaf wanneer ook wij de jeugd weer op ons complex konden verwelkomen. De afgelopen week hebben we als bestuur, samen met verschillende ondersteuners, hiervoor een protocol kunnen opstellen. Dit protocol is inmiddels ter goedkeuring aan de gemeente voorgelegd. We verwachten de goedkeuring aanstaande maandag te ontvangen, en zijn dan voornemens om aanstaande zaterdag 9 Mei de jeugdtrainingen te hervatten.

Uiteraard zitten aan het trainen in deze tijd een aantal restricties. Zo mogen bijvoorbeeld de ouders niet bij de trainingen blijven, maar moeten de kinderen gebracht en weer opgehaald worden, en hebben we het hele trainingsproces corona-proof moeten maken. Zodra wij het akkoord van de gemeente ontvangen, zullen we het hele protocol op deze site delen, zodat u precies weet onder welke strenge voorwaarden we weer van start kunnen. voor veel clubmensen betekent dit helaas nog niet dat ze weer naar de club kunnen voor het spelletje of de gezelligheid (de kantine mag bijvoorbeeld nog niet open), maar het is een eerste stap in de goede richting.

We houden u op de hoogte van de vorderingen!

Bestuur EBOH