De Club van 100 heeft u nodig

Of eigenlijk onze vereniging heeft u hard nodig. Als club van 100 steunen we onze vereniging met talloze doelen. En we hoeven niemand uit te leggen dat de Coronacrisis ook bij EBOH zijn sporen heeft na gelaten. En nu maar hopen dat we in augustus de draad kunnen oppakken  en lekker kunnen gaan voetballen, met supporters langs de lijn.
EBOH wordt 100 jaar op 27 november 2021 en als Club van 100 steunen we de mogelijke activiteiten in het jubileumjaar. We leveren ook een bijdrage aan de realisatie van een vernieuwd scorebord op de hoek van het veld en het logo van “EBOH 100 jaar” in de lichtbak
aan de kop zijn kant van het clubgebouw. En verdere plannen komen aan de orde op onze eerstvolgende ledenvergadering tijdens een (eerste?) thuiswedstrijd van ons 1ste elftal.

Uw bijdrage is meer dan welkom
Het bestuur van de Club van 100 verzoekt een ieder vriendelijk om de jaarlijkse contributie bijdrage van € 50,- over te maken op: rekening NL80 RABO 0132 5832 59 ten name van vv EBOH “Club van 100”

Heeft u in het verleden een incasso afgegeven dan hoeft u geen actie te ondernemen, het bedrag is, zoals u heeft kunnen zien, inmiddels van uw rekening geïncasseerd.

Wij kunnen iedere Euro hard gebruiken.
Daarom graag  zo snel mogelijk de contributie over maken op bovengenoemde rekening. Contant betalen, of via een “Tikkie” mag ook.
Dit kan bij Ton Hierck, Arij Saaman (06-18462850), Fred van Wingerden (06-14429587) en Jesse van Genderen (06-11847693)

Normaal gesproken komen we tijdens de 1ste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen bij elkaar om de financiën en de hieraan gekoppelde uitgave doelen met elkaar te bespreken.
Maar ja, normaal gesproken is niet meer zo normaal vandaag de dag. Op de website zullen wij de bijeenkomst aankondigen.

Nieuwe leden zijn van harte welkom

Een berichtje of telefoontje naar één van de bestuursleden is voldoende. Uw bijdrage steunt de vereniging in deze moeilijke tijd.
Stuur een e-mail naar f.c.vanwingerden@gmail.com of a.saaman@upcmail.nl  en wordt lid !
Alles ten bate van Rood en Zwart en u heeft een stem waaraan het geld wordt besteed.

En een spontane bijdrage op rekening NL80 RABO 0132 5832 59 ten name van
vv EBOH “Club van 100” mag natuurlijk ook.

Met vriendelijke groet,
Namens de commissie “Club van 100” EBOH

Fred van Wingerden