Corona maatregelen wedstrijddagen

Na de persconferentie van afgelopen maandag zijn ook de regels voor het amateur voetbal aangescherpt:

Algemene regels

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen
 • geforceerd stemgebruik is niet toegestaan;
 • volg de routing zoals aangegeven op het sportcomplex;
 • volg ten allen tijden de instructies van onze clubmedewerkers op

Aanvullende regels vanaf 29 september:

 • Sportkantines zijn gesloten
 • Geen publiek meer toegestaan

Wat zijn de regels bij V.V. E.B.O.H.?

Thuis spelende teams:

Voor de JO7 t/m JO12, per team 3 begeleiders toegestaan (trainer/leider/spelbegeleider)

Voor de JO13 t/m JO19, per team 4 begeleiders toegestaan (trainer/leider/vlagger/scheidsrechter)

Voor Senioren teams, per team 5 begeleiders

Voor G teams, ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een speler met een beperking.

De teams tot en met O13 verzamelen op de parkeerplaats bij EBOH op het tijdstip dat door de trainer/leider wordt bepaald.

De trainer&leider halen de kinderen op de parkeerplaats op en brengen ze na de wedstrijd ook weer daar terug. (Hou elkaar op de hoogte via de teamapp)

De oudere teams verzamelen bij EBOH, tenzij binnen het team een andere afspraak wordt gemaakt.

Bezoekende teams:

Voor de JO7 t/m JO12, per team 5 begeleiders (inclusief trainer/leider)

Voor de JO13 t/m O19, per team 6 begeleiders (inclusief trainer/leider/vlagger)

Voor senioren teams, per team 6 begeleiders (inclusief staf)

Voor G teams, ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een speler met een beperking.

Uit spelende teams:

Iedere vereniging bepaalt zelf hoeveel begeleiders (inclusief benodigde ouders die rijden), zij toestaan op hun complex.

Raadpleeg hiervoor dus de website van betreffende vereniging, of kijk bij de wedstrijd op voetbal.nl, hier staan ook meestal de geldende Corona regels.

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de KNVB, voor veelgestelde vragen kunt u de link hieronder raadplegen:

https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-en-voetbal

Gezondheidscheck

Bij de ingang van ons complex hangen aanplakbiljetten met QR-codes. Ben je 18 jaar of ouder scan deze code met de camera van uw mobiele telefoon en vul de vragen in.

Voor degene die niet in het bezit zijn van een mobiele telefoon, ligt er een papieren versie bij de ingang van het clubgebouw.

Na de gezondheidscheck vragen wij u om een aantal persoonlijke gegevens, zodat wij uw gegevens in geval van een noodzakelijk bron-en contact onderzoek aan de GGD kunnen verstrekken. Deze informatie wordt 14 dagen na uw bezoek gewist.

Kleedkamers

De kleedkamers zijn beschikbaar, onder onderstaande voorwaarden;

 • Om de tijd in de kleedkamers zo beperkt mogelijk te houden, wordt een ieder verzocht reeds omgekleed naar de vereniging te komen
 • Voor de JO7/JO8/JO9 is het niet toegestaan om te douchen na afloop van de wedstrijd, dit omdat zij nog geholpen dienen te worden bij het omkleden.
 • Voor de JO19-1 & Senioren teams geldt dat om de 1.5 meter te kunnen waarborgen er 2 kleedkamers per elftal beschikbaar dienen te zijn (voor uitspelende teams zullen dit zoveel mogelijk 2 naast elkaar gelegen kleedkamers zijn). Kom omgekleed naar de vereniging. De garantie voor 2 kleedkamers geldt voor het omkleden na de wedstrijd.
 • Voor bezoekende teams is het niet toegestaan om na afloop te douchen, voor hen is de kleedkamer alleen beschikbaar om eventueel om te kleden.