Corona maatregelen wedstrijddagen

Na de persconferentie van afgelopen vrijdag 12 november zijn ook de regels voor het amateur voetbal aangescherpt:

Basis regels:

  • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
  • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
  • houd 1,5 m afstand
  • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;

Vanaf 13 november 18.00 uur tot in ieder geval 4 december, gelden de volgende aanvullende maatregelen voor de sport: 

  • Geen publiek meer toegestaan bij wedstrijden en trainingen.
  • Voor de binnenruimtes van de sportlocatie is een CTB verplicht voor personen vanaf 18 jaar.

Wat zijn de regels bij V.V. E.B.O.H.?

CTB

Bij het betreden van onze binnen locatie is het tonen van een CTB verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Hier zal op worden gecontroleerd.

Een uitzondering hierop zijn  alle personen die functioneel aanwezig moeten zijn, zoals trainers/leiders/scheidrechters.

Thuis spelende teams:

Voor de JO7 t/m JO12, per team 3 begeleiders toegestaan (trainer/leider/spelbegeleider)

Voor de JO13 t/m JO19, per team 4 begeleiders toegestaan (trainer/leider/vlagger/scheidsrechter)

Voor Senioren teams, per team 5 begeleiders

Voor G teams, ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een speler met een beperking.

De teams tot en met O12 verzamelen op de parkeerplaats bij EBOH op het tijdstip dat door de trainer/leider wordt bepaald.

De trainer&leider haalt de kinderen op de parkeerplaats op en brengt ze na de wedstrijd ook weer daar terug. (Hou elkaar op de hoogte via de teamapp)

De oudere teams verzamelen bij EBOH, tenzij binnen het team een andere afspraak wordt gemaakt.

Kleedkamers:

De kleedkamers zijn alleen bereikbaar via de achterzijde.

Bezoekende teams:

Voor bezoekende teams geldt, buiten de begeleiding alleen de noodzakelijke “rij ouders”  

Een uitzondering hierop is het G team, hierbij zijn zoveel ouders/verzorgers toegestaan,  die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een speler met een beperking.

Uitwedstrijden:

Iedere vereniging bepaalt zelf hoeveel begeleiders (inclusief benodigde ouders die rijden), zij toestaan op hun complex.

Raadpleeg hiervoor dus de website van betreffende vereniging, of kijk bij de wedstrijd op voetbal.nl, hier staan ook meestal de geldende Corona regels.

Wij snappen dat de nieuwe maatregelen weer een hoop aanpassing van een ieder vergt, maar gaan ervan uit dat de regels zowel bij de thuis club als bij de uitspelende club zullen worden gerespecteerd.

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM, het NOC*NSF en de KNVB, voor veel gestelde vragen kunt u de link hieronder raadplegen:

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

Het bestuur