Bericht van de Club van 100

Door de Club van 100:

Beste leden van de “Club van 100”,

Namens de commissie van de “Club van 100” verzoeken wij u vriendelijk om de jaarlijkse contributie bijdrage van 50 euro over te maken op rekeningnummer NL80RABO0132583259 t.n.v. EBOH Club van 100.
Heeft u in het verleden een incasso afgegeven of reeds contant betaald, dan hoeft u uiteraard geen actie meer te ondernemen.
Traditiegetrouw zullen we ook dit jaar weer, tijdens de 1ste thuiswedstrijd van het seizoen, in de SOOS bij elkaar komen om onder het genot van een hapje en drankje het financiële plaatje door te nemen en af te stemmen.
Uiteraard is ook uw partner van harte welkom maar is het niet de bedoeling om iemand anders dan uw partner mee te nemen. Uitzondering hierop is iemand die ter plaatse lid wil worden van de “Club van 100”, deze persoon is dan uiteraard direct van harte welkom !!
Tevens bieden wij u tijdens deze wedstrijd de mogelijkheid om contant bij onze Penningmeester Arij te betalen. Wilt u in de toekomst liever via een automatische incasso betalen dan kunt u hiervoor het door ons meegenomen incasso formulier ter plaatse invullen en ondertekenen.
Zodra het programma van ons 1ste elftal bekend is zullen wij dit kenbaar maken via de website en onze FB pagina.
Wij danken u weer hartelijk voor uw bijdrage en lidmaatschap, we hopen u dan ook graag te zien tijdens de reeds genoemde bijeenkomst in de SOOS.

Met vriendelijke groet,
Namens de commissie van de “Club van 100”,
Ton, Jesse, Hans, Arij en Fred