Gezien de aangescherpte corona maatregelen, is publiek langs de lijn sinds 29 september 2020, in ieder geval voor de komende drie weken, niet meer toegestaan. Helaas geldt dit ook voor ouders die bij de training van hun kind kijken, ook zij worden als publiek gezien.

Derhalve hanteren wij sinds 29 september jl. opnieuw een breng en haal protocol, dit protocol vindt u onderaan deze pagina.

Leest u alstublieft dit protocol zorgvuldig door alvorens u uw kind naar de training brengt.

Alvast bedankt voor de medewerking!

Zie dit protocol.

Na de persconferentie van afgelopen maandag zijn ook de regels voor het amateur voetbal aangescherpt:

Algemene regels

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen
 • geforceerd stemgebruik is niet toegestaan;
 • volg de routing zoals aangegeven op het sportcomplex;
 • volg ten allen tijden de instructies van onze clubmedewerkers op

Aanvullende regels vanaf 29 september:

 • Sportkantines zijn gesloten
 • Geen publiek meer toegestaan

Wat zijn de regels bij V.V. E.B.O.H.?

Thuis spelende teams:

Voor de JO7 t/m JO12, per team 3 begeleiders toegestaan (trainer/leider/spelbegeleider)

Voor de JO13 t/m JO19, per team 4 begeleiders toegestaan (trainer/leider/vlagger/scheidsrechter)

Voor Senioren teams, per team 5 begeleiders

Voor G teams, ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een speler met een beperking.

De teams tot en met O13 verzamelen op de parkeerplaats bij EBOH op het tijdstip dat door de trainer/leider wordt bepaald.

De trainer&leider halen de kinderen op de parkeerplaats op en brengen ze na de wedstrijd ook weer daar terug. (Hou elkaar op de hoogte via de teamapp)

De oudere teams verzamelen bij EBOH, tenzij binnen het team een andere afspraak wordt gemaakt.

Bezoekende teams:

Voor de JO7 t/m JO12, per team 5 begeleiders (inclusief trainer/leider)

Voor de JO13 t/m O19, per team 6 begeleiders (inclusief trainer/leider/vlagger)

Voor senioren teams, per team 6 begeleiders (inclusief staf)

Voor G teams, ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een speler met een beperking.

Uit spelende teams:

Iedere vereniging bepaalt zelf hoeveel begeleiders (inclusief benodigde ouders die rijden), zij toestaan op hun complex.

Raadpleeg hiervoor dus de website van betreffende vereniging, of kijk bij de wedstrijd op voetbal.nl, hier staan ook meestal de geldende Corona regels.

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de KNVB, voor veelgestelde vragen kunt u de link hieronder raadplegen:

https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-en-voetbal

Gezondheidscheck

Bij de ingang van ons complex hangen aanplakbiljetten met QR-codes. Ben je 18 jaar of ouder scan deze code met de camera van uw mobiele telefoon en vul de vragen in.

Voor degene die niet in het bezit zijn van een mobiele telefoon, ligt er een papieren versie bij de ingang van het clubgebouw.

Na de gezondheidscheck vragen wij u om een aantal persoonlijke gegevens, zodat wij uw gegevens in geval van een noodzakelijk bron-en contact onderzoek aan de GGD kunnen verstrekken. Deze informatie wordt 14 dagen na uw bezoek gewist.

Kleedkamers

De kleedkamers zijn beschikbaar, onder onderstaande voorwaarden;

 • Om de tijd in de kleedkamers zo beperkt mogelijk te houden, wordt een ieder verzocht reeds omgekleed naar de vereniging te komen
 • Voor de JO7/JO8/JO9 is het niet toegestaan om te douchen na afloop van de wedstrijd, dit omdat zij nog geholpen dienen te worden bij het omkleden.
 • Voor de JO19-1 & Senioren teams geldt dat om de 1.5 meter te kunnen waarborgen er 2 kleedkamers per elftal beschikbaar dienen te zijn (voor uitspelende teams zullen dit zoveel mogelijk 2 naast elkaar gelegen kleedkamers zijn). Kom omgekleed naar de vereniging. De garantie voor 2 kleedkamers geldt voor het omkleden na de wedstrijd.
 • Voor bezoekende teams is het niet toegestaan om na afloop te douchen, voor hen is de kleedkamer alleen beschikbaar om eventueel om te kleden.

Toen we dit bericht van premier Rutte hoorden, hebben we natuurlijk even staan juichen! Tegelijk realiseerden we ook dat we bij EBOH meteen de koppen bij elkaar moesten steken, om te kijken hoe en natuurlijk vanaf wanneer ook wij de jeugd weer op ons complex konden verwelkomen. De afgelopen week hebben we als bestuur, samen met verschillende ondersteuners, hiervoor een protocol kunnen opstellen. Dit protocol is inmiddels ter goedkeuring aan de gemeente voorgelegd. We verwachten de goedkeuring aanstaande maandag te ontvangen, en zijn dan voornemens om aanstaande zaterdag 9 Mei de jeugdtrainingen te hervatten.

Uiteraard zitten aan het trainen in deze tijd een aantal restricties. Zo mogen bijvoorbeeld de ouders niet bij de trainingen blijven, maar moeten de kinderen gebracht en weer opgehaald worden, en hebben we het hele trainingsproces corona-proof moeten maken. Zodra wij het akkoord van de gemeente ontvangen, zullen we het hele protocol op deze site delen, zodat u precies weet onder welke strenge voorwaarden we weer van start kunnen. voor veel clubmensen betekent dit helaas nog niet dat ze weer naar de club kunnen voor het spelletje of de gezelligheid (de kantine mag bijvoorbeeld nog niet open), maar het is een eerste stap in de goede richting.

We houden u op de hoogte van de vorderingen!

Bestuur EBOH

Beste leden,

Na de aanvullende maatregelen van het kabinet en het logische besluit van de KNVB om de competitie niet meer te hervatten, ligt de bal stil. Alsof er geen competitie is gespeeld.

Echter, nu alle sportcomplexen op slot zijn, komt ook de grootste inkomenspost te vervallen: de kantine inkomsten. En dat in een periode met doorlopende uitgaven zoals energielasten, verzekeringen, veldhuur Gemeente Dordrecht (grootste uitgavenpost), etc.  Uitstel van betaling is momenteel het maximaal haalbare voor de club.

Hopelijk komen de aangekondigde steunmaatregelen van het kabinet en de KNVB snel en werkelijk op gang, zodat we door de wegvallende inkomsten – hopelijk- deze onwerkelijke periode door kunnen komen.   

Ondanks het feit dat we u in deze periode geen activiteiten als wedstrijden en trainingen kunnen aanbieden, vragen wij uw begrip voor het incasseren van de contributie, welke volgende week zal worden uitgevoerd. Die inkomsten hebben we, gezien de huidige situatie, namelijk hard nodig. Samen zullen we door deze periode heen moeten komen, zodat we met trots uit kunnen blijven kijken naar ons 100 jarig bestaan in 2021.

Vooruitlopend hierop en ter compensatie van de huidige periode, zullen we in het najaar een gratis FIFA toernooi of game evenement voor jong en oud organiseren. Mits we uiteraard omstreeks oktober/november weer doen waar we allemaal het liefste mee bezig zijn: lekker voetballen.
Daarnaast zullen er, in het kader van ons 100 jarig bestaan, vanaf 1januari 2021 extra activiteiten plaatsvinden. Hierover wordt u binnenkort geïnformeerd door de jubileumcommissie EBOH 100 jaar, die al ruim 2 jaar achter de schermen bezig is met het neerzetten van een fantastisch programma.

Als voorzitter mag ik u alvast verklappen dat er een zeskamp voor de jeugd in zit.

Ik reken op uw steun. Rood en zwart wat er ook gebeurt!

Namens het bestuur,

jullie voorzitter, 

Hans Schoon

Beste leden,
Als onderdeel van de genomen maatregelen tegen de verspreiding van het Corona virus, heeft de gemeente het gehele sportpark afgesloten. Dat betekent dat de hekken rondom de verenigingen op slot zijn gegaan.

Doet u uzelf en onze club een plezier en accepteer dat de hekken dicht zijn! Ga niet op eigen houtje tóch voetballen op één van de velden rond ons clubgebouw. Buiten het risico dat u hiermee zelf neemt t.a.v. besmetting en geldboete, geeft u hiermee een slecht voorbeeld aan anderen.

Het bestuur