Aanleg betonpad rondom hoofdveld

Tot half januari 2018 zal er gewerkt worden aan een fraaie betonnen bestrating rondom het hoofdveld. Bij de aanleg van het kunstgrasveld werd een zogenaamd kiezelgruispad gelegd rondom.

Het sjokken door het grind werd niet door iedereen op prijs gesteld. Maar het belangrijkste argument om dit pad te vervangen door strak beton, met gebruik van stelcon platen, is de kwaliteit van het hoofdveld en het gevaar voor de spelers. Ongemerkt komt er gruis op het veld, dat met de stofzuiger regelmatig wordt schoon geveegd en geborsteld.

En als je een sliding maakt en in contact komt met het kiezelgruis is dit niet zo prettig. Op advies van onze complexbeheerder Ronald heeft de Gemeente de vervanging in gang gezet. Met dank aan de Gemeente krijgen wij straks een prachtig pad van betonplaten rondom het hoofdveld en krijgt de accommodatie opnieuw een upgrade.
Voorlopig is het nog even een maandje behelpen in het zand en in het kiezelgruis. Maar dat hebben we er graag voor over.