25 juni FAMILIEDAG in het kader van EBOH 100 JAAR!

Beste leden,

Een onderdeel van het 100 jarig bestaan is het organiseren van een Familiedag voor de leden van onze mooie vereniging EBOH.
Deze zal aan de Schenkeldijk gaan plaatsvinden op zaterdag 25 juni aanstaande!
We starten deze dag met een programma voor onze jeugdleden door middel van een “spellenochtend”. Deze zal eindigen met de prijsuitreiking en een frietje met consumptie. Het middagprogramma voor de senioren en overige leden van onze Rood-Zwarte club zal vanaf 15:00 uur aanvangen. Vanaf 16:00 uur zal de muzikale omlijsting worden verzorgd door Hollands Welvaren en vanaf 17:00 uur zal de BBQ in gang worden gezet.
We hopen op goed weer en een mooie opkomst en gaan er met elkaar een leuke dag van maken.
Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in.
Met vriendelijke groeten en tot ziens op de Schenkeldijk,
Commissie Familiedag EBOH
Evelien, Rick, Paul, Johan en Fred