Van de voorzitter

Beste EBOH ers,

Inmiddels ligt 2020 achter ons. Voor veel mensen, clubs, etc. niet direct het allergezondste jaar. Normaal gesproken communiceren we op de nieuwjaarsreceptie o.a. over plannen voor het nieuwe jaar en zetten we jubilarissen in het zonnetje. Helaas kon dit als gevolg van de pandemie dit jaar niet.  Als u mij een jaar geleden had gezegd dat we de competitie niet zouden uitspelen en ook het uitspelen van de competitie 2020-2021 hoogst twijfelachtig zou zijn, dan had ik dit niet geloofd. Toch is dit de realiteit waarin we leven. Het belangrijkste is natuurlijk dat we allemaal gezond blijven. Dat wens ik jullie en jullie gezinsleden dan ook van harte toe.

Er zijn ook de nodige ontwikkelingen binnen de club. Hoewel wedstrijden voor senioren stil liggen en er ook niet meer getraind wordt door de selectie, moesten we ons toch buigen over het al dan niet verlengen van het contract van trainer Gilbert de Windt. Daarbij zijn we niet over één nacht ijs gegaan. We hebben gesprekken gevoerd met veel belanghebbenden. Uiteindelijk hebben we de beslissing genomen het contract met Gilbert niet te verlengen. We bedanken hem voor zijn inspanningen en wensen hem het beste toe voor de toekomst.

U heeft het al via de (social) media kanalen kunnen volgen: we hebben doorgepakt en besloten de technische verantwoordelijkheid voor het eerste neer te leggen bij Patrick Stok en Jeffrey Monster. Patrick trainde het tweede en Jeff was al assistent van Gilbert. We hebben er alle vertrouwen in dat we met dit duo een goede toekomst tegemoet gaan. Bij het tweede komt Yavus Gϋler bij de technische staf. Samen met Joris Kardienaal vormen zij de trainersstaf van het tweede.

Gelukkig traint de jeugd nog wel. Vanaf deze plaats wil ik de jeugdtrainers en anderen die ervoor zorgen dat alles goed verloopt bedanken voor hun inzet. De kantine is helaas al een tijdje dicht, de voorraden zijn, als deze niet konden worden teruggeven aan leveranciers, te koop aangeboden aan leden. Gelukkig is hier goed gebruik van gemaakt.

Door sluiting van het clubgebouw is het financieel een lastige tijd zoals bij vele verenigingen. De gemeente heeft aangegeven om de inning van de huur van de velden op te schorten. Dat klinkt prettig, maar dat is het natuurlijk niet. Opschorten betekent alleen maar dat het nog verschuldigde, openstaande  bedrag, naar een later moment wordt doorgeschoven.  Dat kan straks aardig in de papieren lopen! Met andere verenigingen hebben we contact over de aanpak van deze problematiek. In de politiek is er aandacht voor de situatie van clubs, maar tot concrete voorstellen heeft dit helaas nog niet geleid.  

Zoals inmiddels wel bekend: dit jaar vieren we ook ons eeuwfeest! E.B.O.H. bestaat op 27 november a.s. precies 100 jaar. Voorbereidingen om hier iets moois van te maken zijn in volle gang. Ervan uitgaande dat we het virus hebben verslagen, openen we dit bijzondere jaar met een receptie op vrijdag 26 november en houden we, aansluitend, het openingsfeest op zaterdag 27 november. Aan de afronding van ons jubileumboek wordt momenteel hard gewerkt. Vanaf 1921 wordt de geschiedenis van E.B.O.H. beschreven en geïllustreerd met uniek fotomateriaal. Dit monumentale werk met Koninklijke uitstraling kunt u straks bestellen via onze website. Echt een “must have” voor iedereen!

Tot slot wil ik de volgende jubilarissen feliciteren:

25 jaar lidmaatschap:40 jaar lidmaatschap:
Elroy BakkerAxel v/d Heuvel
Dave v/d CapelleJerry Koster
Freek GooshouwerTeus Visser
Dennis de Heer
Guido Noorlander
Paul Reijnders
Kevin van Wingerden
50 jaar lidmaatschap:60 jaar lidmaatschap:
Henny KasznerHans de Bruin
Marius van Pelt

Tijdens de receptie op vrijdag 26 november a.s. zullen deze leden alsnog gehuldigd worden. Geen officiële mijlpaal, maar wel bijzonder en noemenswaardig: Gerard Holster 76 jaar en Hans Holster 77 jaar lid! Ik sluit af met u nogmaals alle goeds te wensen voor 2021. Hopelijk zien we elkaar weer snel op de Schenkeldijk.

Met sportieve groet,

Hans Schoon,

Voorzitter EBOH