RIVM: kunstgras met rubberkorrels is veilig.

Onlangs is het RIVM bij ons geweest om monsters te nemen van het rubbergranulaat op het kunstgrasveld. Voor het RIVM-onderzoek zijn 100 velden bemonsterd. Op elk veld zijn zes monsters genomen op de zogenoemde FIFA locaties. Het betreft intensief en minder intensief bespeelde plekken. Alle monsters zijn door ALcontrol Laboratories geanalyseerd op de aanwezigheid van 45 verschillende chemische stoffen.

Conclusie RIVM:
Uit het dit najaar uitgevoerde onderzoek blijkt dat het risico voor de gezondheid van sporten op kunstvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. Ook zijn er geen signalen aangetroffen die duiden op een verband tussen sporten op kunstgras met rubbergranulaat en het ontstaan van leukemie en lymfeklierkanker. Dit betekent dat het verantwoord is om op deze velden te sporten.  Het RIVM hoopt met deze resultaten bij te dragen aan de beantwoording van de vragen van sportclubs, ouders, gemeenten en ministeries.

De gemeente heeft laten weten de uitkomsten en het advies van de RIVM te volgen en dat men daarmee van mening is dat de Dordtse kunstgrasvoetbalvelden veilig gebruikt kunnen worden.

E.B.O.H. volgt het advies van de gemeente en zal het kunstgras weer vrijgeven.

Het bestuur.