Lid worden? Overschrijven?

Het seizoen loopt op zijn eind, een drukke periode dus voor de ledenadministratie.

Om alles in goede banen te leiden, verzoeken wij iedereen die volgend seizoen bij EBOH wil komen voetballen en iedereen die wil overschrijven naar een andere club, om het onderstaande goed door te nemen:

 • Jeugdspelers die volgend seizoen bij EBOH willen komen voetballen, kunnen zich melden via jeugdafdeling@eboh.nl of in de Jeugdbestuurskamer (bij binnenkomst in het clubgebouw de trap op) op maandag- of woensdagavond. Speel je momenteel bij een andere club, dan is overschrijving nodig vanuit je oude vereniging. Speel je momenteel nog nergens en heb je de afgelopen jaren ook nergens gevoetbald, dan is overschrijving niet nodig. Als een speler zich heeft gemeld, zal er een gesprek plaatsvinden om uit te leggen hoe EBOH in elkaar steekt en wat er van spelers en ouders verwacht wordt. Als dit duidelijk is, dan zal worden gekeken of en hoe de speler lid kan worden van EBOH (en of er overschrijving nodig is of niet).
 • Jeugdspelers van EBOH die volgend seizoen bij een andere vereniging willen gaan voetballen, zullen overschrijving moeten aanvragen bij EBOH. Ook zij kunnen zich melden via jeugdafdeling@eboh.nl of in de Jeugdbestuurskamer op maandag- of woensdagavond. De overschrijving zal NIET ter plekke kunnen worden geregeld (handigste is dus om je verzoek per mail kenbaar te maken): eerst zal worden bepaald of aan alle contributie-verplichtingen is voldaan, of eventuele boetes van gele of rode kaarten zijn voldaan en of alle in bruikleen gegeven EBOH-kleding is ingeleverd. Pas als aan alle voorwaarden is voldaan, kan de overschrijving worden getekend en meegegeven.
 • Jeugdspelers die helemaal stoppen met voetballen, moeten hun lidmaatschap bij EBOH natuurlijk wel zelf stopzetten. Ook zij kunnen zich melden via jeugdafdeling@eboh.nl of in de Jeugdbestuurskamer op maandag- of woensdagavond.
 • Voor senioren geldt min of meer hetzelfde, zij moeten alleen melden bij ledenadministratie@eboh.nl.

 

De contributie-bedragen voor het volgend seizoen zijn:

 • Senioren actief lidmaatschap (geboren in 1994 of eerder) -> 180 euro/jaar
 • Senioren rustend lidmaatschap -> 90 euro/jaar
 • A/B-jeugd (geboren in 1995 t/m 1998)-> 150 euro/jaar *
 • C/D-jeugd (geboren in 1999 t/m 2002) -> 138 euro/jaar *
 • E/F-jeugd (geboren in 2003 t/m 2006) -> 120 euro/jaar *
 • MP-jeugd (geboren in 2007 of later) -> 60 euro/jaar *
 • JG-jeugd -> 60 euro/jaar *

* Jeugdleden krijgen wedstrijdkleding van de club in bruikleen, deze hoeft dus niet zelf te worden aangeschaft.

Het Bestuur.