Lage opkomst ALV betekent dat het goed gaat met de club

De opkomst van nog geen 35 stemgerechtigde leden op de Algemene Leden Vergadering van EBOH betekende een laagte record volgens voorzitter Hans Schoon, maar dan hoef je niet te wanhopen, integendeel. Dat had hij vernomen van scheidsrechter Hooijer uit Monster, die vorige maand de wedstrijd EBOH – Schoonhoven leidde en actief is voor een Amsterdamse amateurclub.  “Je moet je pas zorgen gaan maken als bestuur, als de zaal vol zit” , aldus de arbiter en zo is het. Het gaat goed met de club, we beschikken met het kunstgras en verlichting op het hoofdveld over een prachtige accommodatie en financieel zitten we voor het derde jaar op rij in de zwarte cijfers. De groei van de jeugd onder leiding van de nieuwe jeugdvoorzitter Theo de Jong en  coördinator pupillen Evelien Noordermeer gaat gestaag door en met de komst van F6 hebben we de ideale onderbouw voor de voetbal piramide naar boven toe. ”Belangrijk is dat EBOH zich onderscheidt door kwaliteit te bieden in organisatie, begeleiding en goede randvoorwaarden, met bijbehorende normen en waarden”, aldus de nieuwe jeugdvoorzitter.

Verdere hoogtepunten zijn de asfaltering van de entree, de verkoop van weer 24 meter reclameborden en de nieuwe kozijnen aan de achterkant, die gefinancierd worden door de club van 100. Dieptepunten waren er ook en die tellen heel zwaar. In het afgelopen verenigingsjaar verloor EBOH maar liefst 9 trouwe leden. Ter nagedachtenis aan Peter Wisman, Koos Boer, Wim Holster, Jan ten Braak, Henk Rotermund, Jan van de Merwe, Jan Stavast, Jan v.d. Water en Gerrit de Keizer werd 1 minuut stilte gehouden. Ook Stotfold vriend Stuart Alway, waar naar de cup is vernoemd waar jaarlijks om gestreden wordt in de uitwisseling, kwam te overlijden.

De zaal zat niet bepaald vol, maar ook het bestuur was niet compleet. Axel van de Heuvel en Ron Holster kampten met lichamelijke ongemakken en waren afwezig. Achter de tafel zaten nu Bas van Oosterhout, Edwin Korzilius, Hans van Genderen, Ernst Bustraan en Hans Schoon. Naast de genoemde positieve punten noemde voorzitter Hans Schoon ook nog een paar gevaren die op de loer liggen. De verdere bezuinigingsoperatie van de gemeente zal er aan komen. Gaat de veldhuur omhoog?, moeten we zelf onderhoud aan het terrein gaan verrichten?, hoe wordt de overcapaciteit aan velden verder uitgewerkt?. Dat komt op ons af en 1 ding is duidelijk, goedkoper gaat het niet worden. Verder moeten we aandacht besteden aan de verdere groei van de spelende leden, bij de jeugd gebeurt dit al en Theo de Jong gaf de suggestie om je als club ook meer op de dames te richten. Dat is een groeimarkt! In de pauze werden door Nans en Teus de traditionele mosselen geserveerd en ze smaakten weer heerlijk. Voor de mosselhaters was er een “hausgemachte” overheerlijke bal. Na de pauze presenteerde penningmeester Bas van Oosterhout de financiële cijfers en die zagen er weer prima uit. “We staan er beter voor dan ooit te voren en de “oud papier ploeg” verdient een extra pluim. Zij brachten een mooi bedrag bijeen door 1x per maand oud papier op te halen in de binnenstad”, aldus de penningmeester, die als belangrijk risico nog wel even de staat van onderhoud van het clubgebouw noemde. Er komen weliswaar nieuwe kozijnen en het ziet er op het oog allemaal nog wel goed uit, maar een nadere inspectie is noodzakelijk.

De kascommissie verleende onder applaus décharge voor het financieel beleid.

Over de sportieve toekomst deelde Hans Schoon mee, dat we vanuit de 3de klas graag weer een stapje hoger willen. EBOH gaat niet over tot het betalen van spelers, maar wil wel de randvoorwaarden goed invullen. We gaan ook weer internationaal. A1 gaat op reis naar Praag en de 1ste selectie gaat begin januari op trainingskamp naar Valencia.
En dat is weer een mooie stap in de goede richting. Voor wat betreft de onderbouw zitten we goed bij de pupillen, maar bij de junioren kunnen we aanvullingen gebruiken om nog met voldoende elftallen door te gaan. Met Remco van Gool hebben we een uitstekende trainer bij A1 staan en dat geeft aantrekkingskracht. Doordat Dubbeldam op maandag en woensdag van het kunstgras op het hoofdveld gebruik maakt, is besloten om het trainen van de jongste
jeugd te verplaatsen van de maandag en woensdag naar de dinsdag en donderdag.

Zij trainen dan voor de selecties en daarmee vergroot je ook de binding tussen jeugd en senioren. Tenslotte ontkwam de ledenvergadering ook niet aan de zwarte pieten discussie.

De vergadering besloot unaniem dat EBOH gaat voor rood/zwarte pieten op het Sinterklaasfeest !