Invoering Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Vanuit de Jeugdcommissie is de wens naar voren gekomen, om tot invoering over te gaan van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor een ieder die betrokken is bij de jeugdafdeling van onze club.

Veel clubs in Nederland zijn al tot een dergelijke maatregel overgegaan, met de bedoeling om een zo veilig mogelijke sportomgeving te creëren voor onze jeugdleden. Iets wat wij als club uiteraard ook graag willen realiseren.

De voorbereidingen voor deze maatregel zijn al in volle gang. Het jeugdkader zal de komende tijd in detail worden geïnformeerd en de bedoeling is dat we bij aanvang van seizoen 2017/2018 deze maatregel met succes hebben ingevoerd.

Voor meer informatie rondom VOG en de rol van het NOC/NSF, klik hier.

Namens het Bestuur van v.v. EBOH,

Axel van den Heuvel