EBOH stopt op zondag

Tijdens de ledenvergadering op donderdag 26 januari 2012 is gesproken over de toekomst van het zaterdagvoetbal en het zondagvoetbal bij EBOH. Het bestuur heeft toen zijn argumenten uiteengezet om ervoor te kiezen de eerstkomende jaren de ‘zaterdag’ en de ‘zondag’ naast elkaar in stand te houden. Menigeen maakte toen al wel de inschatting dat voor de wat langere termijn de toekomst van de vereniging bij de zaterdag zou liggen. Dit in lijn met de algemene trend in de regio.

Op zondag 13 mei degradeerde ons standaardteam Zondag 1 naar de 3e klasse. Hoewel de uitslagen die wij in de competitie maakten heel matig waren hadden wij dit resultaat niet echt verwacht. Hetzelfde geldt voor de dingen die zich in de dagen daarna voordeden. Uiteindelijk, na het voeren van vele gesprekken, moesten wij vaststellen dat wij voor het nieuwe seizoen voor ons standaardteam nauwelijks aan de helft kwamen van het aantal spelers dat nodig was om in 2012-2013 een representatief team in het veld te brengen. Met deze vaststelling stond tevens vast dat wij de KNVB moesten laten weten komend seizoen geen Zondag 1 beschikbaar te hebben.

Toen wij met deze vaststelling op de achtergrond het gebruikelijke contact hadden met de overige zondagteams om te praten over het nieuwe seizoen liepen wij tegen een nog andere ontwikkeling aan. Het merendeel van de resterende zondagteams gaf deze week aan dat het wegvallen van Zondag 1 voor hen de aardigheid van het spelen op zondag goeddeels deed verdwijnen. En verder dat zij er goed mee konden leven om verder te gaan op de zaterdag.

Hiermee hadden de argumenten die het bestuur begin dit jaar hanteerde voor de toen gemaakte keuze een groot deel van hun waarde verloren. Alles in de nieuw ontstane situatie overziende moesten we deze week tot de slotsom komen dat het zoals de zaken nu stonden per saldo duidelijk niet meer in het belang van de vereniging zou zijn om de deuren op zondag open te houden.

Het komt er dus op neer dat de ontwikkelingen ons hebben ingehaald en dat de nieuwe toekomst van EBOH onverwacht maar onder de gegeven omstandigheden onvermijdelijk eerder begint dan tot voor kort nog gedacht.

Het bestuur

Oorspronkelijk bericht stond op EBOH.nl. Ook via deze site zijn jullie nu op de hoogte.