Bijzondere druk bezochte Algemene Ledenvergadering

De editie 2016 van de  jaarlijkse Algemene Leden Vergadering was een hele bijzondere.
Normaal gesproken moet je bedelen om nieuwe bestuursleden, maar dit keer waren er zelfs spontane aanmeldingen. Moeder, sponsor en trainster van de jeugd Linda Vos meldde zich 5 dagen voor de ALV aan voor een bestuursfunctie en ook de snel groeiende damesafdeling wil een aparte commissie oprichten met een verlengstuk naar het Bestuur.

Het overviel voorzitter Hans Schoon, die niet op zoveel spontaniteit gerekend had en uiteindelijk kwam het zelfs tot een stemming. Besloten werd om het voorstel van het bestuur te volgen en eerst op korte termijn met elkaar in gesprek te gaan en een snuffelstage af te spreken. Hans Schoon zag het als verkering zoeken en als het goed gaat verloven en trouwen. De damescommissie zit er ook aan te komen en over de invulling hiervan vindt ook overleg plaats met het bestuur. Alle zittende leden werden herkozen voor een periode van 3 jaar en uitbreiding vond er toch plaats. De dragende krachten bij de jeugd Evelien Noordermeer en Theo de Jong werden benoemd en krijgen de portefeuille jeugdzaken.
En daarmee telt het bestuur 9 leden.

Bijzonder  was ook de grote opkomst en de talrijk aanwezige dames. Er waren er in 95 jaar nog nooit zoveel. En we begonnen deze keer eens op tijd. Hans Schoon had volop positief nieuws te melden. We tikken de 500 leden grens weer aan, de jeugd- en damesafdeling groeit gestaag en we zitten voor het 4de jaar op rij in de zwarte cijfers en kunnen het signaal afgeven : ” EBOH is financieel gezond
En we bestaan 95 jaar, op eigen benen, en behoren tot de laatste 10 clubs in Dordrecht, waar er eens 26 van waren. Naast al het positieve waren er ook aandachtspunten. De gemeente is bezig met het verhogen van de veldhuur en daar zitten alle clubs niet op te wachten. Wat gebeurt er met veld 2 en 3? Door de groei hebben we veld 2 er weer bij gehuurd, maar wat wordt het bestemmingsplan? En verder ligt de Business club organisatorisch op zijn gat en dat scheelt een hoop centjes. Ook de reclamecommissie kan uitbreiding gebruiken.

Kortom hier ligt een uitdaging voor het bestuur. Triest nieuws hadden we ook het afgelopen jaar met clubmensen die niet meer onder ons zijn. Te beginnen met Christa Bustraan, de moeder van Ernst en oma van Johan, jarenlang een vertrouwd gezicht achter de bar.
En verder verloren wij oud 1ste elftalspelers uit de jaren zestig en zeventig Piet Schoon en Wim van Kooten. Beiden gezegend met een fluwelen techniek en inzicht. Tenslotte  werd  Harvey Venloo, net aangesteld als trainer van het 2de elftal, op de jonge leeftijd van 35 jaar,
getroffen door een hartstilstand tijdens zijn vakantie. Heel triest, waarna de vergadering 1 minuut stilte in acht nam.

Hierna deelde Hans Schoon veel complimentjes uit, aan bijvoorbeeld Marco van Weelden en Ferdi Schmidt voor de groei en het in leven blazen van de damesafdeling en Evelien Noordermeer en Theo de Jong voor de schwung die aan de jeugdafdeling gegeven is.
Ondertussen smaakten de traditionele mosselen van Teus Visser in de pauze weer voortreffelijk. In de rondvraag vroeg Ad Holster aan het Bestuur  om aandacht te besteden aan het sportieve verval van de club. De weg moet weer omhoog ingeslagen worden en nu bungelen we onderaan in de 3de klas.
Financieel gaat het weer voor de wind, maar sportief niet. Hans Schoon gaf als antwoord dat het bestuur dit ook inziet en bezig is om betere randvoorwaarden te scheppen.  Niet als oudste, maar wel in de geest van, bedankte Sjaak Doedijns namens de aanwezigen het Bestuur voor hun inzet, en een welverdiend applaus volgde.

En zo kwam een einde aan een bijzondere 95ste  ledenvergadering, met een positieve inbreng van nieuwe stromingen in onze club, zowel via de dames als via de jeugd. En daar kunnen we alleen maar blij om zijn.

img_1787