Bericht van de Voorzitter & Aankondiging Contributie

Coronamaatregelen, coronaprotocol, ‘Plan B’, etc.: het moge duidelijk zijn dat we nog steeds, gedwongen, in de ban zitten van het virus. Maar ondanks de nieuwe coronamaatregelen vanuit de overheid zijn er gelukkig nog voldoende mogelijkheden om leden actief betrokken te houden bij onze club. Zo trainen de jeugdteams op de gebruikelijke wijze door en hebben ze de mogelijkheid om onderlinge wedstrijden te spelen. Voor deze doelgroep is het belangrijk te blijven voetballen, ook op de eigenlijke wedstrijddagen. Dus op de zaterdagen worden ook trainingen aangeboden. De afgelopen zaterdagen was de opkomst als vanouds prima en het plezier straalde er vanaf!

Voor volwassenen ligt het allemaal wat lastiger aangezien er slechts in groepen van 2 spelers of speelsters getraind mag worden op 1,5 meter onderlinge afstand. Maar ook hier liggen mogelijkheden om deze doelgroep betrokken en actief te houden. Blijf voetbalfit!

Komende week zal de (uitgestelde) contributie inning plaatsvinden. Wederom vragen wij ook nu weer begrip voor het incasseren van de contributie. Die inkomsten hebben we, gezien de huidige situatie, hard nodig.

Tot slot: het 100 jarig bestaan zit eraan te komen. I.v.m. het virus zullen de extra activiteiten, zoals aangekondigd, niet op 1 januari a.s. starten, maar in november 2021, de maand waarin we werkelijk 100 jaar bestaan. Om precies te zijn: 27 november 1921. Hopelijk hebben we het virus dan inmiddels verslagen en kan het fantastische programma uitgerold worden!

Namens het Bestuur van v.v. E.B.O.H.

Hans Schoon