Bericht van de contributie-administratie

De zomervakantie moet nog beginnen, maar het seizoen 2013/2014 is officieel al gestart.

Wat voetbal betreft zal niemand daar nog iets van merken, maar de 1e contributie-incasso heeft wel al plaatsgevonden:

 • Voor alle jaarbetalers, is het hele jaarbedrag geïncasseerd
 • Voor de halfjaarbetalers, is de 1e helft van het seizoen 2013/2014 geïncasseerd
 • Voor de kwartaalbetalers is het 1e kwartaal van seizoen 2013/2014 geïncasseerd

Mocht U het niet eens zijn met de afschrijving, neem dan even contact op met de contributie-administratie via contributies@eboh.nl. Mocht er inderdaad iets niet goed zijn gegaan, dan zullen zij het teveel geinde bedrag terugstorten.

Verzoek aan iedereen die via Stichting Leergeld of het Jeugdsport Fonds hun contributie betaald krijgt, om actie te ondernemen richting de betreffende instantie. Ieder jaar moet immers een aanvraag worden gedaan, zij keren niet automatisch uit.

De contributiebedragen voor dit seizoen zijn ongewijzigd:

 • Senioren 180 euro/jaar (geboren voor 1995)
 • Rustende leden 90 euro/jaar
 • A-junioren 150 euro/jaar (geboren 1995/1996)
 • B-junioren 150 euro/jaar (geboren 1997/1998)
 • C-junioren 138 euro/jaar (geboren 1999/2000)
 • D-pupillen 138 euro/jaar (geboren 2001/2002)
 • E-pupillen 120 euro/jaar (geboren 2003/2004)
 • F-pupillen 120 euro/jaar (geboren 2005/2006)
 • MP-pupillen 60 euro/jaar (geboren na 2006)
 • JG-pupillen 60 euro/jaar

 

Het Hoofdbestuur