Bericht van de Contributie-administratie

Begin deze deze week heeft de 1e incasso-ronde van het seizoen plaatsgevonden.

De planning voor de rest van dit seizoen ziet er als volgt uit:

  • Eind november: incasso-ronde voor alle leden die in 4 termijnen betalen
  • Eind januari: incasso-ronde voor alle leden die in 2 of 4 termijnen betalen
  • Eind maart: incasso-ronde voor alle leden die in 4 termijnen betalen

Verder:

  • Leden zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de contributie; neem dus gerust contact met ons op als er om wat voor reden dan ook iets niet goed lijkt te gaan met het incasseren.
  • Lidmaatschap is altijd voor een heel seizoen, de contributie-plicht vervalt dus niet als er tijdens een seizoen wordt opgezegd.
  • In geval van betalingsproblemen kan er contact worden gezocht via contributies@eboh.nl, wellicht kunnen wij dan meedenken met een oplossing.

Mochten er vragen zijn, dan kunt U uiteraard ook mailen naar contributies@eboh.nl

Het Bestuur van v.v. E.B.O.H.