Bericht van de Contributie-administratie

Begin deze deze week heeft de laatste incasso-ronde van het seizoen plaatsgevonden. Alle leden die hun contributie in 4 delen betalen, zijn hierin meegenomen.

Verder:

  • Leden zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de contributie; neem dus gerust contact met ons op als er om wat voor reden dan ook iets niet goed lijkt te gaan met het incasseren.
  • Lidmaatschap is altijd voor een heel seizoen, de contributie-plicht vervalt dus niet als er tijdens een seizoen wordt opgezegd.
  • In geval van betalingsproblemen kan er contact worden gezocht via contributies@eboh.nl, wellicht kunnen wij dan meedenken met een oplossing.

Mochten er vragen zijn, dan kunt U uiteraard ook mailen naar contributies@eboh.nl

Het Bestuur van v.v. E.B.O.H.