Bericht van de Contributie-administratie

Deze week heeft de 2e incasso-ronde van het seizoen plaats. In deze ronde zijn alle leden meegenomen die hun contributie in 4 delen betalen.

De planning voor dit seizoen ziet er als volgt uit:

 • Begin maart: incasso voor degenen die in 2 of 4 delen betalen
 • Begin mei: incasso voor degenen die in 4 delen betalen

De contributie-tarieven voor dit seizoen zijn:

 • Senioren – 210 euro/jaar
 • Rustende leden – 90 euro/jaar
 • O16 t/m O19 – 170 euro/jaar
 • O12 t/m O15 – 155 euro/jaar
 • O8 t/m O11 – 138 euro/jaar
 • O7 en jonger – 69 euro/jaar
 • JG – 69 euro/jaar

Tot slot:

 • Leden zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de contributie; neem dus gerust contact met ons op als er om wat voor reden dan ook iets niet goed lijkt te gaan met het incasseren.
 • Lidmaatschap is altijd voor een heel seizoen, de contributie-plicht vervalt dus niet als er tijdens een seizoen wordt opgezegd.
 • In geval van betalingsproblemen kan er contact worden gezocht via contributies@eboh.nl, wellicht kunnen wij dan meedenken met een oplossing.

Mochten er vragen zijn, dan kunt U uiteraard ook mailen naar contributies@eboh.nl

Het Bestuur van v.v. E.B.O.H.