Helaas moeten we melding maken van het feit dat ons lid, Gerrit Koman is overleden.

Ger, alias Gerrit, werd op 1-5-1953 lid van E.B.O.H. en is dat altijd gebleven. Ger had dus de status van 67 jaar lid van de club te zijn. Als actief voetballer in de “Zuidendijk periode” was hij als aanvallende middenvelder een vaste waarde van het 2e elftal met een uitzondering als invaller bij het 1e elftal. Daarna bleef hij nog lange tijd op lager niveau actief.

Ook de verhuizing van de Zuidendijk naar de Schenkeldijk maakte hij actief mee. Eerst als lid van de archiefcommissie en reclamezaken en later, in de jaren 80, maakte hij deel uit van het hoofdbestuur met o.a. Henk Heesakker, Kors Hofman en Jan Steeksma. Daar nam hij het onderdeel wedstrijdzaken voor zijn rekening.

Naast zijn karakteristieke eigen mening had Gerrit ook een groot gevoel voor humor. Als fervent biljarter sprak hij bijvoorbeeld over het feit dat Canada een groot land was met dus een veel groter biljart. “Als ik daar de bal rond wil spelen via een driebander, dan kom ik een dag later terug om de bal aan te zien komen voor de carambole.” Ook wist Gerrit regelmatig een spiegel te koop aan te bieden: “er is pas drie keer in gekeken.”

Ger was ook een trouw supporter van het 1e elftal. Jaar in jaar uit, zowel bij de uit- als thuiswedstrijden. De laatste jaren kampte Gerrit al met gezondheidsklachten, waardoor zijn gezicht steeds minder te zien was bij zowel de club als de wedstrijden. Een memorabel lid is ons ontvallen.

Ger is 75 jaar oud geworden.

Door alle Corona-perikelen zijn we dit jaar wat later met het incasseren van de contributies, maar begin volgende week vindt de 1e incasso-ronde plaats.

De incasso’s zullen hierdoor dit seizoen op iets andere momenten plaatsvinden:

 • Begin September 2020 (iedereen)
 • Begin November 2020 (enkel degenen die in 4 termijnen betalen)
 • Begin Januari 2021 (degenen die in 2 of in 4 termijnen betalen)
 • Begin April 2021 (degenen die in 4 termijnen betalen)

Verder zijn de tarieven iets aangepast, uiteraard in lijn met de toegestane jaarlijkse correctie:

 • Senioren – 196 euro/jaar
 • Rustende leden – 90 euro/jaar
 • O16 t/m O19 – 162 euro/jaar
 • O12 t/m O15 – 146 euro/jaar
 • O8 t/m O11 – 130 euro/jaar
 • O7 en jonger – 65 euro/jaar
 • G/JG – 65 euro/jaar

Tot slot:

 • Leden zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de contributie; neem dus gerust contact met ons op als er om wat voor reden dan ook iets niet goed lijkt te gaan met het incasseren.
 • Lidmaatschap is altijd voor een heel seizoen, de contributie-plicht vervalt dus niet als er tijdens een seizoen wordt opgezegd.

Mochten er vragen zijn, dan kunt U mailen naar contributies@eboh.nl

Het Bestuur van v.v. E.B.O.H.

Sinds 1 januari j.l. is Stichting Leergeld “vervangen” door de Dordtpas. En daarmee is voor degenen die van deze regeling gebruik maken, ook de procedure veranderd voor het doen van betalingen.

De aanvraag tot betalen hoeft nu niet meer te worden gestuurd naar de Stichting. In plaats daarvan hoeven wij als vereniging nu enkel de Dordtpas te scannen, het juiste bedrag in te voeren en klaar. Een stuk eenvoudiger dus, voor beide partijen.

Het scannen van de Dordtpas kan echter enkel worden gedaan door Evelien Noordermeer en Axel van den Heuvel. Voor het betalen van contributie, Pinksterkamp en Stotfold kan dus direct contact met hun worden opgenomen (liefst per WhatsApp).

Beste dames en heren,

Voetbal is voor iedereen. Ook voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking Om deze reden heeft de voetbalvereniging EBOH al jaren een tweetal G-teams (voor jeugdspelers is er het jeugdteam en voor spelers vanaf een jaar of 16, het seniorenteam). Met veel plezier wordt er  maandagavond getraind en op zaterdag deelgenomen aan de G-competitie van de KNVB.

Omdat deze mogelijkheid binnen Dordrecht lang niet bij iedereen bekend is, zijn we gestart met dit opnieuw onder de aandacht te brengen. 
Wilt u meer informatie, zijn er geïnteresseerden die vrijblijvend een keertje willen komen kijken of mee willen trainen dan kan dat natuurlijk altijd. U kunt dan gewoon een mailtje sturen naar de coördinator G-voetbal en er zal zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen. Het mailadres is Jeugdafdeling@eboh.nl.

Zie ook de bijgaande flyer. Op de flyer staat nog een leeftijdsgrens, deze is komen te vervallen. Zou u de flyer onder de aandacht willen brengen van cliënten die mogelijk geïnteresseerd zijn om net als ieder ander van een potje voetbal te genieten. Iedereen is van harte welkom !


Met vriendelijke groet,

Edwin van Son – trainer/coach van het senioren G-team.

Met ingang van het nieuwe seizoen zijn wij op zoek naar een train(st)er voor ons G1 team.

Voor de oplettende lezers: inderdaad, ons G1 team. Het team wat afgelopen seizoen nog in de jeugd uitkwam als JG1 zal namelijk na de zomerstop de overstap gaan maken naar de senioren en daarna dus verder gaan als G1!

Nu was JG1 jarenlang in (goede) handen van Steven Dirker, maar hij heeft aangegeven dat hij een stapje terug gaat doen met ingang van het nieuwe seizoen. Vandaar dat wij dus op zoek zijn naar een adequate vervanger.

We zoeken iemand die op maandagavond de training kan verzorgen (van 18:15 tot 19:15) en op zaterdag de coaching voor zijn/haar rekening kan nemen (waarbij moet worden opgemerkt dat er niet iedere zaterdag een wedstrijd gespeeld zal worden). De nieuwe train(st)er/coach zal natuurlijk het nodige enthousiasme moeten hebben en bekend moeten zijn met deze specifieke groep van lichamelijk en/of geestelijk beperkte jongeren.

De trainingen zullen eind augustus/begin september van start gaan, de competitie zal half september aanvangen.

Geïnteresseerden kunnen mailen naar jeugdafdeling@eboh.nl, er zal dan zo snel mogelijk contact worden opgenomen door iemand van de club.

Mocht je zelf niet geïnteresseerd zijn, maar wel iemand weten die wellicht interesse heeft, zet deze oproep dan zeker even door!

Namens het Bestuur van v.v. EBOH.

 

Deze week heeft de contributie-administratie de 2e incasso-ronde gedraaid voor seizoen 2017/2018. In deze ronde zijn uiteraard alle kwartaal-betalers meegenomen, maar ook enkele incasso’s die eerder dit seizoen zijn mislukt.

Door technische problemen aan het begin van het seizoen, konden we de 1e ronde pas in september draaien. De 2e ronde hebben we bewust wat later ingepland om te voorkomen dat deze te dicht op de 1e ronde zat.

De volgende ronde zal begin januari 2018 plaatsvinden.

Als er vragen zijn n.a.v. deze laatste incasso-ronde, gelieve dan eerst contact op te nemen met de contributie-administratie via contributies@eboh.nl en de incasso NIET zelf terug te draaien

Namens het Bestuur van v.v. EBOH