Algemene Leden Vergadering uitgesteld

De Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt uitgesteld tot nader bericht. Dit als gevolg van de beperkingen in het kader van de corona maatregelen, die het onmogelijk maken om met een grote groep bij elkaar te komen.

Er is nog geen datum vastgesteld voor de ALV, echter streeft het bestuur ernaar om de ALV zo snel als mogelijk te laten plaatsvinden, zodra de corona maatregelen dit weer toelaten.

Bestuur EBOH