Algemene Ledenvergadering 26 oktober 2023

Hierbij nodigt het bestuur de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op 26 oktober 2023, aanvang 20:30 uur.

Agenda:

  1. Opening en mededelingen.
  2. Ingekomen stukken.
  3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering seizoen 2021-2022.
  4. Terugblik afgelopen seizoen en lopende zaken.
  5. Financieel jaarverslag afgelopen seizoen (ter vergadering beschikbaar).
  6. Verslag kascommissie.
  7. Protocol leden van verdienste en ereleden.
  8. Verkiezing kascommissie leden.
  9. Vaststelling begroting 2023-2024 (ter vergadering beschikbaar).
  10. Rondvraag en sluiting.