Jaarvergadering in teken van “Oei ik Groei”

Op de 98ste algemene leden vergadering van EBOH liep de slogan “Oei ik groei” als een rode draad door de agenda. Voorzitter Hans Schoon kondigde met trots aan dat EBOH de 600 leden is gepasseerd en op weg is naar de 700.

Dat is hartstikke mooi, maar vergt investeringen en aanpassingen in de organisatie. En ik hoef u niet te vertellen dat de maatschappij individualistischer is geworden en vrijwilligers niet voor het oprapen zijn. In dit spanningsveld zullen wij creatief moeten opereren en jullie allemaal hard nodig hebben.
In de 10 jaar dat Hans Schoon voorzitter is, was het nog niet voor gekomen dat de vergadering niet begon met een minuut stilte voor leden die ons ontvallen zijn. Bijna was het zo ver, maar in de week voorafgaand aan de vergadering gebeurde er toch iets vreselijks. Ons lid en speler van het G team Ayman overleed op 21 jarige leeftijd na eerdere ademhalingsproblemen, plotseling aan een hartstilstand.

Na de herdenking was er een moment van goed nieuws. Na vorig jaar een keer overgeslagen te hebben (te klein) stonden nu de traditionele mosselen weer op het menu in de pauze. Deze keer niet gekookt door keukenprins Teus Visser, die alle rust hard nodig heeft om te herstellen van zijn zware operatie, maar door Leen Verkerk en Heimen de Vries.
Zij lieten zich van hun beste kant zien en de smaak was voortreffelijk.
Daarna volgde het hoofdstuk politieke beschouwingen. Zoals iedereen leest in de kranten, zijn de Sportparkplannen regelmatig aan veranderingen onderhevig. Voor EBOH is het even “blijf zitten waar je zit en verroer je niet”. In principe zitten we goed hier, maar we praten wel mee en volgen de ontwikkelingen, want die kunnen ook gevolgen hebben voor ons. Ondertussen staan we aan de vooravond van flinke investeringen. De kleedkamers willen we renoveren en ook de riolering en leidingwerk onder de grond zijn aan vervanging toe. En net als alle andere clubs willen we weten waar we aan toe zijn. Ooit waren er 26 clubs op het eiland.

Daar zijn er nog 10 van over en ook wij zitten daar bij zonder fusie. Die 10 clubs verdienen een duidelijk gemeentelijk beleid. De politiek staat te ver van de clubs af en snappen niet dat je ook inkomsten uit de kantine nodig hebt om financieel rond te komen. En dan moet je af en toe een feestje kunnen geven. Inmiddels is er overleg geweest met de Gemeente over de te hanteren regels wat betreft de drank- en horecaverordening in Dordrecht. In  januari 2020 worden de verenigingen benaderd om input te leveren voor wat de wensen zijn, zodat er hopelijk een gezamenlijk beleid kan worden uitgestippeld met genoeg ruimte voor de clubs om financieel het hoofd boven water te kunnen houden.
Over 2 jaar bestaat EBOH 100 jaar en de jubileumcommissie is druk bezig om een feestelijk jaarprogramma samen te stellen. Wij als bestuur vinden het 100 jarig bestaan ook een mooi moment om plaats te maken voor een nieuwe generatie. We staan voor een uitdaging om een nieuwe organisatie samen te stellen, die past bij de groei van EBOH.

Penningmeester Bas van Oosterhout maakte melding van een dip in de jaarcijfers ten opzichte van voorgaande jaren. De jaren hiervoor was het alleen maar hosanna. In het afgelopen jaar stonden de cijfers onder druk door de afboeking van contributievorderingen, een lagere bonus, de BTW verhoging en het schrappen van 2 grote feestavonden. Bas wist met zekerheid te melden dat het lopende jaar weer een goed perspectief biedt door onder meer de groei van het ledenaantal. Bovendien is er schoonschip gemaakt met de contributies en de sponsorcommissie onder leiding van Jasper de Bruin is heel goed bezig. Ook de Oud Papier Ploeg doet het al jaren goed, al kunnen ze wel wat extra handjes gebruiken. De kascommissie, bestaande uit Peter Jansen, Michael Roozen en Leo Groeneweg gaf zijn akkoord en de vergadering verleende décharge. Voor het lopende jaar wordt de aftredende Peter Jansen vervangen door Jan van Pelt. Dezelfde Jan merkte in de rondvraag op dat het Bestuur de voorgenomen vergaderingen goed moet communiceren. Volgens de statuten en reglement moet een vergadering 6 weken van te voren worden aangekondigd en niet een week met ook nog eens uitstel. Het Bestuur zegde toe hier uitvoering aan te geven. Leo Groeneweg stelde het Parkeren bij de hekken aan de orde.  Dit is levensgevaarlijk en vraagt om sancties. Het is een ieder toegestaan om handhaving te bellen en streng toezicht is op zijn plaats. Alex Zondervan vroeg zich af waar de buitenspeakers gebleven zijn. Leuke muziek voor de wedstrijd en bij voorkeur nog een omroeper past bij een ambitieuze 2de klasser.

Het Bestuur gaat een onderzoek instellen. Op de vraag hoe het met de “streaming” is om wedstrijden op te nemen en te bekijken, antwoordde Hans Schoon dat de internet verbinding op de Schenkeldijk slecht is. Wordt nog nagevraagd. Na de aan het Bestuur gerichte laatste dankwoorden van onze eigen “Tiger Woods” Sjaak Doedijns sloot Hans Schoon de vergadering en was er nog tijd om gezellig na te praten met onze “Tiger Woods” als barkeeper.