Bijeenkomst Club van 100

Beste leden van de “Club van 100”,

Nu we de corona perikelen deels achter ons hebben gelaten, is het weer tijd om bij elkaar te komen. Traditiegetrouw vind deze samenkomst plaats voor de wedstrijd en tijdens de rust van de 1ste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen.

Op zaterdag 25 September is het eindelijk zover en nodigen wij u, als lid van de “Club van 100” van ganser harte uit om voor de wedstrijd tegen Altena in de “Wim Bakker Soos” van ons clubgebouw samen te komen. Uiteraard zullen we zorgen voor een hapje en een drankje en zal er in de rust een korte samenvatting volgen over de huidige financiële stand van zaken en de hieraan gekoppelde doelstellingen.

Bent u nog niet in de gelegenheid geweest om  het “contributie bedrag” van € 50,- over te maken dan verzoeken wij u vriendelijk dit zo spoedig mogelijk te regelen.

Dit kan op rekening NL80 RABO 0132 5832 59 ten name van vv EBOH “Club van 100”

Uiteraard kunt u het bedrag op de 25ste ook contant aan één van de hieronder genoemde commissie leden voldoen.

Nieuwe leden zijn uiteraard ook welkom. U  bent bij deze uitgenodigd en kunt zich aanmelden bij de commissie.

We zien u graag op 25september, aanvang 13.30 uur na de wedstrijd bespreking van ons 1ste elftal in de “Wim Bakker Soos”.

Met sportieve groet,

Commissie Club van 100

Ton Hierck, Arij Saaman, Jesse van Genderen en Fred van Wingerden